Hvordan jobber vi?

Annen hvert år tester vi et utvalg offentlige digitale tjenester. Både for å vite noe om kvaliteten på tjenestene, og som en pekepinn til eierne på hva som er bra og dårlig.

Kvalitetsvurdering, stjerner eller prisutdeling?

Alle tjenestene vi sjekker blir testet opp mot de 33 kriteriene i kriteriesettet. Resultatene herfra danner grunnlaget for stjernene. De beste får 6 stjerner, mens de dårligste får 1.

Videre blir de beste fra kvalitetsvurderingen brukertestet. Dette for å kvalitetssikre funnene våre, og for å se om det er noe vi ikke har oppdaget.

Med resultatene fra kvalitetsvurderingen og brukertestene godt i minne, tar en fagjury jobben med å kåre den beste. Vinneren her tar med seg prisen «Årets digitale tjeneste» hjem.

Hvordan tester vi?

Vi bruker to fagpersoner på hver test. For å sikre høy kvalitet tester de først tjenestene hver for seg, deretter sammen.

I testen ser vi på hele brukerreisen slik brukeren opplever den, altså fra behovet oppstår (finne rett virksomhet, informasjon, etc) og til tjenesten er fullført (sendt inn eller lignende). All testing skjer mot kriteriesettet.

Når vi er ferdig med vår testgjennomgang, får de som eier tjenesten se funnene våre og kommentere dem. Deretter går vi gjennom alle kommentarer og tester på nytt der det måtte være aktuelt. På den måten får vi luket ut eventuelle feil.

 

Hvem blir vurdert, og når?

Annen hvert år tar vi et utvalg løsninger fra det offentlige og bruker kriteriesettet til å teste disse. De beste blir deretter brukertestet, før en jury velger ut den beste digitale tjenesten.

Vi vurderer ikke alle offentlige nettsteder slik som før. Vi vurderer nå nettsteder og tjenester sammen, og som et resultat har vi måtte redusere antall testede løsninger.

Det betyr at mange ikke blir vurdert like ofte som tidligere. Vi tar gjerne mot forslag til løsninger dere ønsker skal bli med i utvalget.

Vurderingsmodellen har en 2års-syklus. Neste runde begynner høsten 2017 der resultatene vil være klare sommeren 2018. Resultatene fra forrige runde (2016) ligger på resultatsidene våre.

Tidslinje som viser vurderingssyklusen
 

Tidslinje som viser vurderingssyklusen

Kriteriesettet

Kriteriesettet består av 33 kriterier fordelt på 6 kategorier. Kriteriene kommer fra anerkjente standarder og retningslinjer, beste praksis og politiske føringer på området. Kriteriesettet retter seg mot både nettsteder og tjenester, og ser på dette som en helhet.

Kriteriesettet består av følgende kategorier

  1. Nettsted og tjeneste er enkel å finne (2 kriterier)
  2. Nettsted og tjeneste er troverdig (8 kriterier)
  3. Nettsted og tjeneste er trygg å bruke (2 kriterier)
  4. Nettsted og tjeneste virker (fungerer godt) (7 kriterier)
  5. Nettsted og tjeneste er enkle å bruke for alle (12 kriterier)
  6. Det er lett å få hjelp (2 kriterier)

 

Testing med eksperter - hvordan blir brukerne ivaretatt?

Måten vi tester på, med å bruke fagpersoner som testere i steden for reelle brukere, kalles ofte eksperttesting. For å sikre at vi avdekker de samme tingene som en reell bruker ville gjort, har vi satt inn noen tiltak:

  • Testpersonene våre er fagpersoner som har bakgrunn og kompetanse innen de områdene som er dekket i kriteriesettet. De er grundig lært opp og de fleste har også vært med på testingen i flere år.
  • Vi brukertester regelmessig. Funnene herfra sammenligner vi med funnene fra kriteriesettestingen, og dersom vi oppdager avvik prøver vi å endre på kriteriumet eller på testmetoden for å sikre at også fagpersonene avdekker problemet.
  • Vi er mest opptatt av å vise frem de beste, ikke henge ut de dårlige. Tjenestene som nomineres, og dermed trekkes frem, blir også brukertestet.
Sist endret: 
25. aug 2017

Deldette

Kontakt

Fant du det du lette etter?

* er obligatoriske felter som du må fylle ut for å sende skjemaet. Hvis du har et spørsmål du ønsker svar på, vennligst se www.difi.no/om-difi/kontakt-oss

Fant du det du lette etter?
*