2.2 - Tilpasset plikt- og rettighetsinformasjon er tilgjengelig for brukerne av tjenesten

Brukeren skal lett kunne sette seg inn i sine lov- eller forskriftsbestemte rettigheter og plikter i tilknytning til en tjeneste. Tjenesteeier må derfor formulere og presentere en brukertilpasset plikt- og rettighetsinformasjon for den konkrete tjenesten.

Publisert: 04. jul 2017, Sist endret: 06. jul 2018

Informasjonen må plasseres der den er mest aktuell for brukerens oppgaveløsning.

Det bør i tillegg henvises (lenkes) videre til mer detaljert informasjon i form av kildedokumenter og formelt regelverk (hjemmel).

Noen rettigheter og plikter er spesifikke for tjenesten, mens andre gjelder for tjenester generelt. Et eksempel på det siste er rettigheter knyttet til personvern, se indikator 3.1 for slike krav.

TestpunkterPoeng (28)
Tilpasset plikt- og rettighetsinformasjon er lett tilgjengelig og blir presentert i tilknytning til brukerens oppgaveløsning .20
Lenker til relevante lover, forskrifter eller annen utdypende informasjon er tilgjengelig fra tjenesten8

Slik tester du

Sjekk at det finnes en tilrettelagt beskrivelse av plikter og rettigheter (tjenestens hjemmel). Sjekk at plikt- og rettighetsinformasjon blir presentert der den er aktuell, f.eks som ledd i brukerens oppgaveløsning.

Sjekk deretter at lenker til utdypende informasjon er tilgjengelig for brukeren, for eksempel i form av lenker til forskrifter og lover. Slike lenker kan enten ligge direkte i tjenesten eller være tilgjengelig via lenke til lenkesamling på nettstedets informasjonssider om tjenesten. Både lenker i tekst og i lenkesamlinger vil kunne tilfredsstille kravet.

 

Deldette