2.3 - Brukerne av tjenesten finner informasjon om saksgang og krav til dokumentasjon

Brukerne skal enkelt finne informasjon om saksgang og saksbehandling, inkludert forventet saksbehandlingstid.

Publisert: 04. jul 2017, Sist endret: 06. jul 2018

I de sakene som behandles etter forvaltningslovens bestemmelser skal brukerne informeres om framgangsmåte og frist for å fremme klage.

Det skal også informeres om hvilke opplysninger brukerne forventes å bidra med for å kunne gjennomføre en nettbasert oppgaveløsning. Dette gjelder opplysninger som ikke er vanlig å huske. Brukerne skal også informeres om hvor (i hvilke dokumenter) slike opplysninger kan finnes.

Det skal informeres om hvilke alternativer som finnes til bruk av den digitale tjenesten.

TestpunkterPoeng (35)
Brukerne får informasjon om hvilke opplysninger det er nødvendig å ha tilgjengelig for å kunne bruke tjenesten.10
Brukerne får informasjon om saksgangen.10
Brukerne finner informasjon om framgangsmåten for å fremme klage.10
Brukerne finner informasjon om eventuelle alternative løsninger til den digitale tjenesten.5

Slik tester du

Sjekk at informasjonssidene eller tjenestens startside gir tilstrekkelig informasjon dersom brukerne på forhånd må ha funnet fram bestemte opplysninger for å gjennomføre oppgaveløsningen. Vurderingen skal skjønnsmessig ta hensyn til tjenestens kompleksitet og omfang. Innhold som det er vanlig å huske, som navn, adresse og fødelsdato, er det unødvendig å informere om på forhånd.

Vurder hvorvidt innholdet på informasjonssider, i selve tjenesten eller i kvittering eller svarbrev, gir brukerne tilstrekkelig informasjon om saksgang/saksbehandling, sakbehandlingstid og mulighet for å fremme klage på vedtak.

Sjekk også om det finnes informasjon om eventuelle alternative løsninger til den digitale tjenesten, eller om dette er eneste måte (f.eks papirskjema, oppmøte, etc).

 

Deldette