2.5 - Brukerne har mulighet til å gi tilbakemelding

I samsvar med åpenhets- og medvirkningsprinsippene i den statlige kommunikasjonspolitikken skal brukerne enkelt kunne uttrykke sine erfaringer med nettsted og tjenester i form av kommentarer, rangeringer, kritikk og forbedringsforslag.

Publisert: 04. jul 2017, Sist endret: 25. jan 2019

Tilbakemeldinger kan gis på flere ulike måter som innsendingsskjema, kommentarfelt, kommentarbokser ("fant du det du lette etter?") eller liknende. I tjenesten er det nok å lenke til en side på nettstedet som har slik funksjonalitet (selv om egen funksjonalitet ofte vil være enklere for brukeren), og funksjonaliteten bør være tilgjengelig flere steder enn bare etter innsending for å også få tilbakemelding fra de som ikke fullfører prosessen.

Brukeren skal frivillig kunne velge å være anonym når han eller hun gir tilbakemeldinger.

Virksomheten kan også tilrettelegg for dialog med brukerne via sosiale medier. Det er tilstrekkelig at virksomheten har en generell sosial kanal, f.eks en Facebook-side, Twitter-konto, Flickr-konto eller liknende. Før aktivitet i sosiale media, må virksomheten ha utviklet klare retningslinjer for hva som kan publiseres og det må alltid ta hensyn til personvernet. Se også Difis veiledning om bruk av sosiale medier i offentlig forvaltning.

TestpunkterPoeng (25)
Det er enkelt å gi tilbakemelding.20
Det er mulig å gi tilbakemelding gjennom sosiale medier.5

Slik tester du

Tilbakemelding

Sjekk om det er enkelt å gi tilbakemelding på innholdet både på nettstedet og i tjenesten. Eksempler på tilbakemeldingsfunksjonalitet kan være innsendingsskjema, kommentarfelt, kommentarbokser ("fant du det du lette etter?") eller liknende.

I tjenesten er det ikke krav om egen tilbakemeldingsfunksjonalitet (selv om dette ofte er enklest for brukeren), det er tilfredsstillende å lenke til en side på nettstedet med slik funksjonalitet. Lenken skal være lett tilgjengelig.

Sosiale media

Sjekk om virksomheten sin aktivitet i sosiale media er profilert og lenket til på nettstedet. Det er ikke nødvendig å profilere sosiale media i tjenesten. Innhold i sosiale media bør være mulig å lese uten innlogging, dersom dette er mulig, slik at flest mulig får nytte av det. Vi legger ingen føringer på hvilke sosiale media som bør brukes, dette bør vurderes av virksomheten selv.

 

Deldette