5.2 - Nettsted og tjeneste er logisk og ryddig

Nettstedet og tjenesten skal være både logisk og ryddig.

Publisert: 04. jul 2017, Sist endret: 04. jul 2018

Grafiske og funksjonelle elementer skal brukes på en gjennomført måte, altså at de uttrykkes likt overalt. Det skal være lett å skille mellom ulike tekstelementer som overskrift, mellomoverskrift, spørsmålstekst, feilmeldinger og andre elementer. Tekstelementer skal ikke være utformet slik at de fremstår som noe annet enn de er, for eksempel vil røde informasjonstekster kunne tolkes som feilmeldinger og understrekede ord kunne tolkes som lenker.

For at en tjeneste skal være enkel å bruke, må spørsmålene som skal besvares og handlingene som skal utføres, komme i en logisk rekkefølge for brukeren. Ut fra hvilke opplysninger som trengs (opplysninger som etaten eller andre etater ikke allerede har), er det noen opplysninger det f.eks av utsilingshensyn er naturlig å spørre etter først. Tjenesten skal i tillegg fremstå som ryddig og strukturert og uten elementer som kan forstyrre gjennomføringen. Brukeren skal loses gjennom tjenesten steg for steg, én ting om gangen.

Relaterte elementer skal være plassert nær hverandre og adskilt fra andre elementer, slik at det oppstår en naturlig sammenheng mellom dem og det blir enklere å forstå hva som hører sammen. Grafikk og symboler for handling, som knapper og lenker, er logisk plassert og brukes konsekvent. Elementer eller funksjonalitet skal ikke komme oppå hverandre.

TestpunkterPoeng (51)
Det er lett å skille mellom ulike tekstelementer som overskrifter, mellomoverskrifter, spørsmålstekst, feilmeldinger og andre elementer, både i tjenesten og på nettstedet.5
Nettstedet og tjenesten framstår som ryddig.10
Tjenestens grafiske og funksjonelle elementer er brukt på en gjennomført og logisk måte.8
Elementer som hører sammen i tjenesten er plassert nær hverandre og adskilt fra andre.10
Spørsmål og utfyllingsfelt i tjenesten er plassert logisk i tema og framdrift.10
Nettstedets grafiske og funksjonelle elementer er brukt på en gjennomført og logisk måte.8

Slik tester du

Sjekk at både nettsted og tjeneste fremstår som ryddig og strukturert uten forstyrrende elementer og at luft, grafikk eller typografi blir brukt for å skape et oversiktlig grensesnitt. Sjekk at det er enkelt å skille mellom ulike tekstelementer, og at disse er konvensjonelt utformet. Eksempler på sistnevnte kan være understrekede ord som ikke er lenker, eller rød tekst som er ren informasjon, ikke feilmeldinger – slik det kan tolkes som.

Sjekk at både nettstedets og tjenestens grafiske og funksjonelle elementer er benyttet på en gjennomført og logisk måte, altså at de er uttrykt likt gjennom hele nettstedet og hele tjenesten. Det aksepteres at både nettsted og tjenesten har sin egenart. Sjekk også at elementer eller funksjonalitet i tjenesten ikke er plassert oppå hverandre.

Gå gjennom hele tjenesten og sjekk at relaterte elementer, som f.eks spørsmålstekst, utfyllingsfelt, hjelpetekst og feilmeldinger, er plassert nær hverandre og adskilt fra andre slik at det er enkelt å forstå konteksten. Sjekk at spørsmål og utfyllingsfelter i tjenesten er plassert i en logisk rekkefølge med tanke på tema og framdrift. Knapper eller lenker til neste steg i prosessen bør være nederst til høyre.

Deldette