5.3 - Tjenestens enkeltelementer er konvensjonelt utformet

Konvensjoner sikrer at vi får en relativt lik utforming av elementer på tvers, uavhengig av hvor brukeren er eller hvem som står bak.

Publisert: 04. jul 2017, Sist endret: 04. jul 2018

Dette gjør at brukeren kjenner igjen funksjonalitet både med tanke på utseende, plassering, hvordan det skal brukes og ikke minst hvordan det skal oppføre seg. Dersom tjenesten følger konvensjonene ved utforming av de ulike enkeltelementene vil dette være med på å forenkle arbeidet og øke brukskvaliteten, samtidig som behovet for skriftlige forklaringer reduseres.

Vi ser i utgangspunktet på alle elementer som inngår i tjenesten, men vi har i tillegg valgt å spesifisere enkelte elementer som er mye brukt i tjenester for å sikre at konvensjonene på disse områdene blir fulgt. Konvensjonene er beskrevet i testpunktlisten.

TestpunkterPoeng (48)
Spørsmålstekster står før eller over utfyllingsfeltet.8
Benevninger, format og fortegn er plassert ved feltet.8
Feltets størrelse er tilpasset antall tegn som skal fylles inn.8
Avkryssingsbokser og radioknapper står foran tilhørende tekst.8
Nedtrekkslister har et nøytralt valg (evt «Ikke relevant»).8
Andre funksjonelle elementer som inngår i tjenesten er konsekvent og konvensjonelt utformet.8

For å unngå at brukeren gjør ubevisste valg, skal nedtrekkslister ha et nøytralt valg som er utfylt som standard. Dette kravet kan fravikes dersom det er hensiktsmessig og gir en bedre løsning.

Slik tester du

Gå gjennom den aktuelle digitale tjenesten. Sjekk samtlige testpunkter i listen over, og gjør en vurdering for hvert enkelt.

Ved sjekk av feltstørrelse skal det gjøres en vurdering av i hvor stor grad eventuelle avvik påvirker brukskvaliteten.

Kravet til nøytralt valg i nedtrekkslister kan fravikes dersom dette er hensiktsmessig og gir brukeren en bedre løsning enn ved at det finnes et nøytralt valg. Eventuelle avvik skal begrunnes, og i slike tilfeller skal det likevel gis poeng for «Nedtrekkslister har et nøytralt valg».

 

Deldette