Hvordan deklarerer du språket i HTML?

Formålet med å deklarere språket er å gi teknisk informasjon om hvilket språk som er benyttet på nettstedet. Dette er spesielt viktig for tekniske hjelpemiddel som for eksempel skjermlesere, men også for vanlige nettlesere. Både hovedspråket og avsnitt på andre språk (f.eks informasjon på engelsk) skal deklareres.

Denne veiledningen er et hjelpemiddel for å tilfredsstille delkravet på kriterium 4.5, "hovedspråket er deklarert".

Hovedspråket er det språket det er mest av på den aktuelle siden. Merk at vi her skiller mellom nettside (f.eks "Om oss") og nettsted (f.eks hele nettstedet til NAV), og at hver enkelt side må vurderes for seg selv.

Dersom du har en side der alt innhold er på norsk, skal norsk deklareres som språk i HTML-taggen. Dersom du har en side der mesteparten er på norsk, men enkelte avsnitt på engelsk, skal norsk (som da er hovedspråket) deklareres i HTML-taggen, mens de engelske avsnittene skal ha egen språkdeklarering (f.eks i P). Hvordan dette gjøres er forklart lenger nede i artikkelen. I vurderingen av hva som er hovedspråket skal alt regnes med, som tekst, meny, brødsmulesti, etc.

Hvilken språkkode skal jeg benytte?

Bruk språkkoder fra IANA Language Subtag Registry. De mest relevante i norsk sammenheng er "nb" for bokmål, "nn" for nynorsk og eventuelt "en" for engelske sider. Unngå å bruke "no", bruk heller "nb" eller "nn". Utvidet språkdeklarering som "nb-no" (der "-no" er en regionkode) godkjennes, men bør unngås med bakgrunn i at språktaggen bør holdes så kort som mulig og bare bruke flere undertagger (f.eks regionkode) dersom dette tilfører en tilleggsverdi. Mer om dette kan leses i artiklene Language tags in HTML and XML og Choosing a language tag hos W3C.

Hvordan gjør jeg dette (teknisk løsning)?

Hovedspråket på nettstedet skal oppgis i HTML-taggen (<html lang=”xx”>), mens innhold på andre språk enn hovedspråket skal ha lang=”xx” på et omliggende element (for eksempel DIV, P (avsnitt), SPAN, eller liknende). Dersom alt innholdet på siden (inkludert meny) endrer seg, skal man bruke en ny språkverdi i HTML-taggen (<html lang=”yy”>) (siden har da fått et nytt hovedspråk).

Dersom du benytter XHTML som dokumenttype (doctype) på nettstedet og presenterer innholdet som text/html skal du i tillegg til lang=”xx” også bruke xml:lang=”xx” i HTML-taggen (<html lang=”xx” xml:lang=”xx”>). Bruk av xml:lang=”xx” alene skal bare brukes når du presenterer XHTML som XML (for eksempel application/xhtml+xml). Se referansehenvisningen for mer informasjon.

Språkdeklarering som er deklarert på andre måter enn nevnt over (for eksempel http-header eller meta-elementer) bør unngås og vil heller ikke gi poeng i kvalitetsvurderingen.

Sist endret: 
05. jul 2017

Deldette

Fant du det du lette etter?

* er obligatoriske felter som du må fylle ut for å sende skjemaet. Hvis du har et spørsmål du ønsker svar på, vennligst se www.difi.no/om-difi/kontakt-oss

Fant du det du lette etter?
*