Arkitekturbegreper

For å bidra til lik forståelse og bedre kommunikasjon er begreper som er relevante i arbeid med arkitektur for samhandling forklart og definert.

Publisert: 04. sep 2018, Sist endret: 04. des 2018

Begrepsdefinisjonene inngår som en del av Norsk arkitekturrammeverk for samhandling. Etablerte beskrivelser og definisjoner har blitt benyttet i begrepsarbeidet.

Arkitketurbegrepene ble utarbeidet av en arbeidsgruppe i Skates strategiske tiltak 2.2 "Etablere enhetlig arkitekturrammeverk", og ble sluttbehandlet på Skate-møtet 21.3.2018.

Anbefalt modelleringsspråk

Samhandling setter krav til at vi kommuniserer på en måte som gjør at vi forstår hverandre og kan gjenbruke arkitekturelementer. Viktige hjelpemidler er felles begrepsapparat, felles beskrivelse av informasjonselementer og felles modelleringsspråk knyttet til arkitektur.

Det er anbefalt at arkitekturkomponenter som er viktige for samhandling, blir gjort tilgjengelig via et samhandlingsbibliotek, og at man benytter Archimate og BPMN som felles modelleringsspråk (notasjon).

  • Archimate (ArchiMate - architecture modeling language) er en de-facto standard for beskrivelse av arkitektur og representerer en visuell måte å beskrive arkitekturobjekter med relasjoner i form av modeller. Språket og modellene kan brukes for å kommunisere, designe og vurdere arkitektur.
  • BPMN (Business Process Model and Notation) brukes for prosessbeskrivelser.

Pågående begrepsarbeid

Arbeidsgruppen som har jobbet frem begrepene foreslår at det opprettes en felles begrepsdatabase for offentlig sektor, og at disse begrepene legges inn i databasen sammen med begreper definert i andre Skate tiltak, slik som informasjonsforvaltningstiltaket.

Videre arbeid med og forankring av aktuelle begreper bør fortsette for å oppnå felles forståelse og begrepsbruk i offentlig sektor.

Ta kontakt med oss om du har forslag til begrepsforbedringer.

Kontakt

Hjelp oss å bli bedre

Fant du det du lette etter?

Tilbakemeldinger blir ikke besvart. Gå til siden med kontaktinformasjon hvis du trenger hjelp.

* Påkrevd

Hjelp oss å bli bedre
*