Los

Los er et felles vokabular som er temainndelt for å kategorisere og beskrive offentlige tjenester og ressurser.

Publisert: 09. jun 2017, Sist endret: 21. nov 2019

Los kan benyttes til en rekke formål, for eksempel

  • kategorisere og beskrive offentlige sluttbrukertjenester og ressurser (som for eksempel datasett, API-er og informasjonsmodeller)
  • optimalisere søk på nettsider (ved hjelp av flerspråklighet, hjelpeord og synonymer)
  • som parallellkorpus (bokmål, nynorsk og engelsk) for oversettingstjenester og maskinlæring
  • kategorisere offentlige tjenester og ressurser på tvers av landegrenser (tilrettelegging for EUs Single Digital Gateway)

Vokabularet er tilrettelagt for bruk i lenkede data-miljøer og er gjort tilgjengelig som en nedlastbar RDF/XML-fil i tråd med SKOS-standarden. I tillegg er det laget en tjeneste som viser innholdet på en nettside og som gjør det mulig å gjøre enkeltoppslag mot hver enkelt term i vokabularet (URI-ene gir svar).

Ny versjon av Los er ute på høring

Los 3.0 er nå ute på høring. Den nye versjonen er basert på et arbeid utført av kommunene, Difi, Brønnøysundregistrene, Språkrådet, Skatteetaten, Nav og Statens vegvesen med flere. 

Hva er nytt?

Høringsversjonen inneholder en hel rekke endringer i temainndeling og navngiving. Nytt er også opprettelsen av “Kommune-Los” som en egen samling som inngår som en definert delmengde av Los. Formålet med Kommune-Los er å kunne skille ut temaer og emneord som er relevante for kommunene. Los er fortsatt et felles vokabular for statlig og kommunal sektor og det er ikke mulig å gjøre endringer i Kommmune-Los uten at det påvirker hele Los.

Hva ønsker vi tilbakemelding på?

Vi ønsker tilbakemelding på om den foreslåtte temainndelingen oppleves feil eller mangelfull. Vi ønsker konkrete beskrivelser av både problem/behov og forslag til løsning. Vokabularet er primært ment å dekke sluttbrukertjenester og informasjon rettet mot innbyggerne. Strukturen med to temanivåer + emneord og eventuelle hjelpeord ligger fast.

Hvordan gir jeg innspill?

Primært ønsker vi å motta tilbakemelding via Github. Tjenesten er gratis men krever at du oppretter en bruker. Innspillene kan med fordel deles opp i flere oppgaver (issues) som sendes inn enkeltvis. Vi mottar også innspill på epostadressen informasjonsforvaltning@difi.no.

Se Los-dokumentasjonen for mer informasjon.

Hva skjer med innspillene?

Alle innspill (også de som kommer inn via epost) vil bli publisert på Github og videre saksgang kan følges der.

Hva er høringsfristen?

Innspill som skal tas opp til vurdering i forbindelse med publisering av versjon 3.0 må være innsendt senest 9. desember. Vi mottar imidlertid innpill fortløpende også etter dette og tar stilling til behov for revisjon hver 3. måned i 2020. Revisjonssyklusen tas opp til ny vurdering etter ett år.

Kjente feil og mangler

Heller ikke versjon 3.0 er komplett. All videreutvikling skjer på grunnlag av innmeldte behov. 

Vi gjør oppmerksom på at noen emneord mangler beskrivelser og/eller beskrivelser på bokmål.

Lenker til høringsversjon:

Los versjon 2.0 er tilgjengelig her.

 

Deldette

Kontakt

Hjelp oss å bli bedre

Fant du det du lette etter?

Tilbakemeldinger blir ikke besvart. Gå til siden med kontaktinformasjon hvis du trenger hjelp.

* Påkrevd

Hjelp oss å bli bedre
*