Arkitekturlandskap

Arkitekturlandskapet skal gi en autoritativ oversikt over fellesløsninger og vise tydelig hvilke deler av oppgaveløsningen de er rettet mot. Arbeidet med arkitekturlandskapet skal og bidra til bedre forvaltning av fellesløsningene og identifisere behov for nye fellesløsninger.

Publisert: 04. sep 2018, Sist endret: 23. jun 2019

Arkitekturlandskapet består av "nasjonale felleskomponenter", "nasjonale fellesløsninger" og "andre potensielle gjenbrukbare løsninger og behov".

Nasjonale felleskomponenter - effektive byggeklosser for forvaltningen

Offentlige virksomheter har tilgang til en rekke felles IT-løsninger som de kan benytte når virksomhetene skal utvikle brukerrettede digitale tjenester. Disse kaller vi felleskomponenter. De mest sentrale felleskomponentene omtales som nasjonale felleskomponenter. De er fastsatt av regjeringen, i stortingsmelding 27 (2015 - 2016) Digital agenda for Norge. I tillegg er det utviklet andre fellesløsninger som også kan brukes på tvers av offeltlig sektor.

De nasjonale felleskomponentene er:

Oversikt rettet mot offentlige tjenesteeiere

Identitetsmarkør for, med tekst torget for digitale fellestjenester. Torg med mennesker og ikoner i en digital verden
 
 

På "Torget for digitale fellesløsninger" har vi samlet informasjon om tilgjengelige nasjonale felleskomponenter og andre nasjonale fellesløsninger, og enhetlig beskrevet hver løsning. Løsningene er gruppert i kategorier ut ifra hvilke funksjonsområder de dekker. Vi vil fortsette arbeidet med Torget og flere fellesløsninger vil bli beskrevet og gode eksempler på samspill mellom løsningene vil legges til fortløpende.

Tidligere oversikter

Vi setter stor pris på innspill og tilbakemeldinger.

Kontakt

Hjelp oss å bli bedre

Fant du det du lette etter?

Tilbakemeldinger blir ikke besvart. Gå til siden med kontaktinformasjon hvis du trenger hjelp.

* Påkrevd

Hjelp oss å bli bedre
*