Innhold

Fellesoffentlig rammeverk for informasjonsforvaltning

Informasjonsforvaltning betyr eit heilskapleg syn på aktivitetar, verktøy og andre tiltak for å sikre best mogleg kvalitet, utnytting og sikring av informasjon i ei verksemd. Organiseringa av informasjonen skal vere systematisk og henge saman med verksemda sine arbeidsprosessar.

Gjennom Skate-samarbeidet har man blitt enig om en felles satsing på informasjonsforvaltning, bl.a. ved å etablere et fellesoffentlig rammeverk for informasjonsforvaltning.

Vi gjør oppmerksom på at dette er en førsteversjon, og tar sikte på å stadig forbedre rammeverket.

Rammeverket skal ha følgende innhold:

 

Sist endret: 
01. aug 2016

Deldette

Kontakt