Informasjonsforvaltning - en datadrevet forvaltning

Publisert: 01. aug 2016, Sist endret: 21. aug 2019

Informasjonsforvaltning betyr eit heilskapleg syn på aktivitetar, verktøy og andre tiltak for å sikre best mogleg kvalitet, utnytting og sikring av informasjon i ei verksemd. Organiseringa av informasjonen skal vere systematisk og henge saman med verksemda sine arbeidsprosessar.

Informasjonsforvaltning i offentleg sektor. Difi-rapport 2013:10.

Informasjon er en av de viktigste ressursene i offentlig sektor, og vi må forvalte informasjonen på en god måte. Hver virksomhet har ansvaret for å forvalte egen informasjon; vi kaller det å ha "orden i eget hus".

Med orden i eget hus blir det lettere å publisere hvilke data vi besitter. I samarbeid med SKATE-virksomhetene har Brønnøysundregistrene laget en felles datakatalog som viser data fra hver enkelt virksomhet under ett. Katalogen gjør det enklere for offentlige og andre virksomheter å gjenbruke datasett som allerede finnes. Dette er første steg på veien mot målet om «kun én gang»: innbyggere, næringsliv og frivillig sektor skal i sin kontakt med offentlige virksomheter ikke måtte levere samme opplysning mer enn én gang.

For å støtte opp under arbeidet med orden i eget hus og deling av data, jobber Difi i samarbeid med SKATE-virksomhetene med å etablere et felles rammeverk for informasjonsforvaltning i offentlig sektor. Rammeverket skal gjøre det lettere for offentlige virksomheter å jobbe med informasjonsforvaltning, slik at vi sammen legger grunnlaget for en forvaltning der gjenbruk av data og tjenester er hovedregelen.

Vårt felles mål er at gjenbruk av data og tjenester er hovedregelen i forvaltningen. Virksomhetenes kontinuerlige arbeid med orden i eget hus basert på et felles rammeverk som sikrer føringer og struktur danner grunnmuren for bedre samhandling. Ambisjonsnivå 1, felles dataoversikt, er vi godt igang med gjennom Datakatalogen. Men Datakatalogen må fylles med innhold fra virksomhetene og røktes for at den skal bli nyttig. Den vil stadig videreutvikles. Ambisjonsnivå 2, data og tjenester er gjort tilgjengelige, er så vidt i startgropen. Her legger vi innsatsen fremover, samtidig som vi selvfølgelig fortsetter med å utvikle rammeverket. 

Tre trappetrinn mot kun èn gang: 1 Felles datakatalog 2 Api-katalog 3 kun én gang

Kontakt

Kommentarer

Skriv ny kommentar

* obligatorisk felt som du må fylle ut

Hjelp oss å bli bedre

Fant du det du lette etter?

Tilbakemeldinger blir ikke besvart. Gå til siden med kontaktinformasjon hvis du trenger hjelp.

* Påkrevd

Hjelp oss å bli bedre
*