Informasjonsforvaltning - en datadrevet forvaltning

Informasjonsforvaltning betyr eit heilskapleg syn på aktivitetar, verktøy og andre tiltak for å sikre best mogleg kvalitet, utnytting og sikring av informasjon i ei verksemd. Organiseringa av informasjonen skal vere systematisk og henge saman med verksemda sine arbeidsprosessar.

Informasjon er en av de viktigste ressursene i offentlig sektor, og vi må forvalte informasjonen på en god måte. Hver virksomhet har ansvaret for å forvalte egen informasjon; vi kaller det å ha "orden i eget hus".

Orden i eget hus
Veilder for orden i eget hus

Med orden i eget hus blir det lettere å publisere hvilke data vi besitter. I samarbeid med SKATE-virksomhetene har Brønnøysundregistrene laget en felles datakatalog som viser data fra hver enkelt virksomhet under ett. Katalogen gjør det enklere for offentlige og andre virksomheter å gjenbruke datasett som allerede finnes. Dette er første steg på veien mot målet om «kun én gang»: innbyggere, næringsliv og frivillig sektor skal i sin kontakt med offentlige virksomheter ikke måtte levere samme opplysning mer enn én gang.

Datakatalogen
Oversikt over datasett

For å støtte opp under arbeidet med orden i eget hus og deling av data, jobber Difi i samarbeid med SKATE-virksomhetene med å etablere et felles rammeverk for informasjonsforvaltning i offentlig sektor. Rammeverket skal gjøre det lettere for offentlige virksomheter å jobbe med informasjonsforvaltning, slik at vi sammen legger grunnlaget for en forvaltning der gjenbruk av data og tjenester er hovedregelen.

Rammeverk for informasjonsforvaltning
Veiledere, standarder, spesifikasjoner og referansemodeller
Faglig arena for informasjonsforvaltning
En fast møteplass for å diskutere tema i rammeverket

Vårt felles mål er at gjenbruk av data og tjenester er hovedregelen i forvaltningen. Virksomhetenes kontinuerlige arbeid med orden i eget hus basert på et felles rammeverk som sikrer føringer og struktur danner grunnmuren for bedre samhandling. Ambisjonsnivå 1, felles dataoversikt, er vi godt igang med gjennom Datakatalogen. Men Datakatalogen må fylles med innhold fra virksomhetene og røktes for at den skal bli nyttig. Den vil stadig videreutvikles. Ambisjonsnivå 2, data og tjenester er gjort tilgjengelige, er så vidt i startgropen. Her legger vi innsatsen fremover, samtidig som vi selvfølgelig fortsetter med å utvikle rammeverket. 

Tre trappetrinn mot kun èn gang: 1 Felles datakatalog 2 Api-katalog 3 kun én gang
 
 

 

Publisert: 01. aug 2016, Sist endret: 21. nov 2017

Kontakt

Kommentarer

Skriv ny kommentar

* obligatorisk felt som du må fylle ut for å sende skjemaet.

Hjelp oss å bli bedre

Vi leser alt, men du blir anonymisert og vi kan derfor ikke svare deg. Hvis du har et spørsmål du ønsker svar på, vennligst se www.difi.no/om-difi/kontakt-oss

Fant du det du lette etter?
* Påkrevd

Hjelp oss å bli bedre
*