Standarder for beskrivelse av datasett

Standarder for beskrivelse av datasett er foreløpig knyttet til beskrivelse av begreper.

Publisert: 02. jun 2016, Sist endret: 04. jul 2019

Beskrivelse av begreper kan organiseres på ulike måter. Flere virksomheter arbeider med begrepskataloger (bl.a. NAV, Skatteetaten og Difi) der de definerer både begreper som inngår i datasett og andre begreper som er relevante i virksomhetens arbeid. Her kan du se Difis begrepskatalog for felleskatalog for felleskomponenter forvaltet av Difi. Andre har valgt å konsentrere begrepsarbeidet hovedsakelig om begreper knyttet til identifiserte datasett.

Det finnes i dag tre anbefalinger vedrørende begrepsarbeid i Referansekatalogen for IT-standarder i offentlig sektor.

Standard for begrepsbeskrivelse

Den ene er Standard for begrepsbeskrivelse 1.0 som viser hvilke elementer som skal med når et begrep beskrives. Her inngår bl.a. navn, definisjon, kilde og gyldighetsperiode.

Standarden er fra 2012, og flere har uttrykt behov for en revisjon. En slik revisjon er nå planlagt og en håper å få en ny versjon på plass i 2016. Denne vil inngå i rammeverket for informasjonsforvaltning.

Standard for begrepskoordinering

Den andre anbefalte standarden er Standard for begrepskoordinering 1.0. Standarden beskriver en prosess for å koordinere begreper mellom to eller flere parter innenfor offentlig sektor, inkludert en anbefaling om ”beste praksis”. Dette vil være særlig aktuelt i prosjekter som involverer deling av data.

Selv om hovedbruken av standarden vil være knyttet til samarbeidsprosjekter mellom etater, vil standarden også være nyttig i internt arbeid med begrepskoordinering (i tilfeller der ulike deler av en virksomhet har ulike definisjoner av samme begrep). Noen forskjeller kan f.eks. skyldes at en forholder seg til ulike lovverk, andre at ulike deler av en virksomhet ikke kjenner nok til begrepsbruken hos andre og lager egne definisjoner.

"Termlosen"

I tillegg anbefales «Termlosen» som veileder i arbeidet med å analysere eksisterende begrepsbruk og komme fram til et koordinert begrepsapparat. ”Termlosen – kort innføring i begrepsanalyse og terminologiarbeid” fås ved henvendelse til Språkrådet. Termene i Termlosen er igjen basert på den nordiske terminologisammenslutningen Nordterms arbeid.

Senere vil også andre standarder, der noen nå er under utarbeidelse, tas med. Bl.a. arbeider en med modelleringsregler for etablering av felles informasjonsmodeller.

Deldette

Kontakt

Kommentarer

Skriv ny kommentar

* obligatorisk felt som du må fylle ut