Arkitekturprinsipper

Det er ulike arkitekturprinsipper offentlige virksomheter må forholde seg til. De overordnede IT-arkitekturprinsippene gjelder alt arbeid med IT i offentlig sektor, mens arkitekturprinsipper for samhandling er innrettet for å øke offentlige virksomheters digitale samhandlingsevner.

Overordnede IT-arkitekturprinsipper
Felles retningslinjer for alt arbeid med IT i offentlig sektor
Samhandlingsarkitekturprinsipper
Prinsipper som skal fremme samhandlingsevne i offentlig sektor
Strategiske prinsipper for nasjonale felleskomponenter
Rammer og føringer for bruk og utvikling av nasjonale felleskomponenter
Sektorspesifikke arkitekturprinsipper
Eksempelsamling for prinsipper innen sektorer eller domener

De overordnede IT-arkitekturprinsippene er vedtatt av Regjeringen og skal fungere som et sett med felles retningslinjer for alt arbeid med IT i offentlig sektor. I tillegg er arkitekturprinsipper for samhandling en forutsetning for at virksomhetene skal nå de fellesoffentlige målene innen digitalisering. De er utarbeidet av en arbeidsgruppe i Skate. Videre fastslår Regjeringen strategiske prinsipper for nasjonale felleskomponenter i Digital agenda for Norge. Det er også ulike arkitekturprinsipper som er sektorspesifikke.

Difi er ansvarlig for å forvalte og videreutvikle de felles overordnede IT-arkitekturprinsippene og samhandlingsarkitekturprinsippene. Den enkelte sektor og virksomhet er ansvarlig for å konkretisere og innarbeide de overordnede arkitekturprinsippene i sin egen arkitektur.

Publisert: 01. aug 2016, Sist endret: 31. mai 2018

Kontakt

Hjelp oss å bli bedre

Fant du det du lette etter?

Tilbakemeldinger blir ikke besvart. Gå til siden med kontaktinformasjon hvis du trenger hjelp.

* Påkrevd

Hjelp oss å bli bedre
*