Referansearkitekturer

Referansearkitekturer er beste praksis for hvordan man løser avgrensede, men gjentakende, problemstillinger.

Publisert: 04. sep 2018, Sist endret: 30. mar 2020

En referansearkitektur beskriver både forretnings-, applikasjons-, informasjons- og teknologilag. Bruk av referansearkitekturer bidrar til et felles språk, konsistent implementering av tekniske løsninger og etterlevelse av felles standarder. Referansearkitekturer kan ha ulike detaljeringsnivå, fra overordnet til svært spesifikke.

Et eksempel fra den analoge virkeligheten er at de fleste dører er rektangelformede. Avik fra denne normen er kostnadsdrivende fordi en må spesialbestille, og har en tendens til å skape problemer for både de som skal bygge huset og de som skal bruke døren etterpå.

Referansearkitekturer innen nasjonal arkitektur

Foreløpige referansearkitekturer innen nasjonal arkitektur er: 

eMelding

Referansearkitektur for meldingsutveksling. Formålet er å beskrive hvordan meldingsutveksling bør skje internt i offentlig sektor, samt mellom offentlig sektor og privat sektor. Den er basert på europeisk arbeid. 

eOppslag

Referansearkitektur for oppslag i data gjennom synkrone API-kall. Dette er en delmengde av et større område som omhandler Deling av data på forespørsel. 

eNotifikasjon

Referansearkitektur for dele data ved publisering av hendelseslister og bruk av disse. Et samhandlingsmønster under området deling av data ved publisering.

 

Metodikk for referansearkitektur og videre innhold på området jobbes med på samhandlingsplattformen Github. Dette er under arbeid og vi vil kontinuerlig forbedre og videreutvikle innholdet.

Referansearkitektur innen samhandlingløsninger

Modellering av samhandlingsarkitektur kan skje på mange måter avhengig av ambisjonsnivå i virksomheten samt kompetansenivå hos arkitekter. Som hjelp har Europakommisjonen utarbeidet European Interoperability Reference Architecture (EIRA), gjennom ISA²-programmet. EIRA er referansearkitekturen til European Interoperability Framework (EIF). Norge har forpliktet seg til å implementere EIF gjennom Tallinn-erklæringen 6. oktober 2017. Norsk arkitekturrammeverk for samhandling er Norges versjon av EIF. 

EIRA kan brukes som referansemodell for samhandlingsarkitektur. Modellen beskriver en struktur på generiske arkitekturkomponenter, og er ment som et hjelpemiddel til å strukturere og beskrive arkitekturlandskap, referansearkitekturer og standarder, i tillegg til å identifisere viktige begreper, definere samhandlingsprinsipper og etablere styring av samhandlingsarkitekturer.

European Interoperability Reference Architecture (EIRA)

Modellen er bygget opp i flere nivåer og tar utgangspunkt i samhandlingsområdene i EIF (juridisk, organisatorisk, semantisk og teknisk). Det tekniske nivået er delt opp i teknisk applikasjon og teknisk infrastruktur. På hvert nivå beskrives de generiske arkitekturkomponentene som kan inngå i en samhandlingsarkitektur. Archimate (ArchiMate - architecture modeling language) brukes som modelleringsspråk.

 
 

Figuren viser EIRA v. 3.0, som beskriver arkitekturkomponenter og deres sammenhenger.

Målsetningen med EIRA er:

  • Gi raskere utarbeidelse av design som støtter samhandling.
  • Forenkle analysen av eksisterende arkitektur på tvers av domener.
  • Forenkle gjenbruk av tjenester og arkitektur.
  • Lette kommunikasjonen knyttet til arkitektur ved bruk av felles definisjoner på arkitekturkomponenter.
  • Bidra til felles terminologi med utgangspunkt i EIF.
  • Øke bevisstheten knyttet til EIF sine prinsipper og anbefalinger.
  • Lette oversikt og gjenbruk av samhandlingskomponenter ved at beskrivelse av eksisterende arkitektur gjøres på en konsistent måte.

Nærmere beskrivelse av EIRA finner du her: https://ec.europa.eu/isa2/solutions/eira_en.

Nedenfor på denne siden finner du en oversikt over eksempler på arkitekturbeskrivelser. Vi vil kontinuerlig utvide listen over eksempler.

Deldette

Lær av andre

Kontakt

Hjelp oss å bli bedre

Fant du det du lette etter?

Tilbakemeldinger blir ikke besvart. Gå til siden med kontaktinformasjon hvis du trenger hjelp.

* Påkrevd

Hjelp oss å bli bedre
*