Heilskaplege arkitekturtilnærmingar frå andre land

Som inspirasjon har vi henta inn døme på referansearkitekturar frå andre land.

Publisert: 12. mai 2016, Sist endra: 06. jun 2020

Danmark

Arkitekturguiden i Danmark har ei oversikt over både fellesoffentlege, sektorspesifikke og kommunale referansearkitekturar. Du finn oversikta ved å følge denne lenka.

For heile offentleg sektor er det utarbeidd (utkast til) fire referansearkitekturar:

I tillegg finn du referansearkitekturar for helse- og utdanningsområda, samt den felleskommunale rammearkitekturen på Arkitekturguiden.

Nederland

Nederlandske myndigheiter har utarbeidd ein felles referansearkitektur for offentlege tenester (NORA). Du finn ei beskriving av arkitekturen, på nederlandsk, ved å følge denne lenka. 

Arkitekturen er basert på ti grunnleggande prinsipp, der utgangspunktet er at det er brukaren som skal vere i sentrum.

Finland

Du finn ei beskriving av Finlands nasjonale arkitketur her.

Sharethis

Kontakt

Kommentarar

Skriv ny kommentar

* obligatorisk felt som du må fylle ut