Nordisk samarbeid

Det nordiske samarbeidet har som mål å styrke nordiske og regionale interesser og verdier i en global verden. Samarbeidet spenner vidt og har lange tradisjoner. Det omfatter ikke bare kultur, politikk og økonomi, men også teknologi.

""
 
 

Nordisk ministerråd for digitalisering (MR-DIGITAL) er et ad hoc-ministeråd for digitalisering i 2017–2020. Ministerrådet skal fremme en sammenhengende og integrert digital region til nytte for innbyggere, virksomheter og offentlige forvaltninger i Norden. 

MR-DIGITAL er en del av Nordisk ministerråd for fremme av Norden som integrert digital region til nytte for innbyggere, virksomheter og offentlige forvaltninger. MR-DIGITAL møtes 1–2 gang i året under ledelse av årets formannskap. I tillegg oppnevner landene en representant fra embetsverket til et eget organ – høynivågruppen (HNG) – som skal sikre framdrift og oppfølging av ministerrådets vedtak.

Nordisk-baltisk samarbeid i NOBID

Nordisk ministerråd har gitt Norge, med Difi som kontaktpunkt, ansvar for å lede prosjektet «Nordic and Baltic eID Cooperation Project”. Prosjektet ledes og gjennomføres av Difi, med HNG som prosjektets styringsgruppe.