Skate – styring og koordinering av tenester i e-forvaltning

Skate er eit strategisk samarbeidsråd som skal bidra til at digitaliseringa av offentleg sektor blir samordna og gjev gevinstar for innbyggjarar, næringsliv og forvaltninga.

Skate-møte

2018:

For tidlegare møte;
sjå Skate-møte.

Rådet skal og vere ein viktig premissleverandør i vurderinga av kva for IKT-tiltak som bør gjennomførast og korleis dei skal finansierast.

Skate skal mellom anna gje råd om tiltak og investeringar på IKT-området og sikre tenesteeigarmedverking knytta til digitalisering og utvikling av nasjonale IT-løysingar. Aktuelle tema kan vere IKT-standardar og arkitektur, felleskomponentar samt finansiering, styring og organisering av fellesløysingar.

Utviklingsarbeidet i Skate finn stad gjennom eit arbeidsutval med deltakarar frå alle verksemdene, under namnet Vegkartarbeidet. I regi av arbeidsutvalet har det i 2014 og 2015 vore gjort eit omfattande arbeid i fire arbeidsgrupper og forprosjekt.

Toppleiarane i verksemder som har ansvar for nasjonale felleskomponentar er faste medlemmer av Skate. I tillegg skal et utval statlege brukarverksemder inviterast med. Utvalet blir justert jamleg.

Difi leier rådet og arbeidsutvalet, og har ansvar for sekretariatet. Skate ved Difi rapporterer til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Publisert: 07. des 2014, Sist endra: 19. sep 2018

Sharethis

Kontakt

Hjelp oss å bli bedre

Fant du det du lette etter?

Tilbakemeldinger blir ikke besvart. Gå til siden med kontaktinformasjon hvis du trenger hjelp.

* Påkrevd

Hjelp oss å bli bedre
*