Skate-møte 16. oktober 2019 - innkalling og agenda

Det tredje ordinære Skate-møtet i 2019 blir halde 16. oktober. På agendaen står nasjonal strategi for kunstig intelligens, handlingsplan for digitaliseringsstrategien frå regjeringa, deling av data og endringar som følgje av ny digitaliseringsminister.

Publisert: 09. okt 2019, Sist endra: 06. nov 2019

Møteinnkalling

Forum: Skate
Møtested: Difi, Grev Wedels plass 9, Oslo. Plenum 1, 2. etasje
Møtedato: 16.10.2019
Tidspunkt: Kl. 09:00 – 11:30

Medlemmer av Skate

Difi: Steffen Sutorius
Arkivverket: Inga Bolstad
Brønnøysundregistrene: Lars Peder Brekk
Direktoratet for e-helse: Christine Bergland
KS: Kristin Weidemann Wieland
NAV: Sigrun Vågeng
Oslo kommune: Arild Sundberg
Skattedirektoratet: Hans Christian Holte
Statens kartverk: Anne Cathrine Frøstrup
Statens lånekasse for utdanning: Nina Schancke Funnemark
Unit: Roar Olsen

Observatør

Kommunal- og moderniseringsdepartementet: Katarina de Brisis

Saksliste

Faste saker

- Godkjenning agenda
- Godkjenning av referat frå Skate-møte 13.6.2019
   Difi/ Steffen Sutorius

Saker til behandling

 • 16/19 Nasjonal strategi for kunstig intelligens – Råd frå Skate
  Kommunal- og moderniseringsdepartmentet/Christine Hafskjold
 • 17/19 Handlingsplan for digitaliseringsstrategien frå regjeringa – Status i arbeidet og vegen vidare
  Difi/Knut Bjørgaas
 • 18/19 Deling av data – Frå planleggingsfase til gjennomføring
  Difi/Steffen Sutorius
 • 19/19 Endringar som følgje av ny digitaliseringsminister – Oppfølging etter møtet med digitaliseringsministeren
  Difi/Steffen Sutorius

Orienteringssaker

Eventuelt

Sharethis