Skate-møte 26. september 2018 - innkalling og agenda

Det tredje Skate-møtet i 2018 blir holdt 26. september. På agendaen står regjeringens nye digitaliseringsstrategi, deling av data - konsepter, mål for en god ID-forvaltning, samhandlingsarkitektur - forvaltningsmodell arkitekturrammeverk, fullmakter innbyggere - konseptfase og status Difis tverrgående digitaliseringsstrategi.

Publisert: 12. sep 2018, Sist endret: 02. nov 2018

Møteinnkalling

Forum: Skate
Møtested: Difi, Grev Wedels plass 9, Oslo. Møterom 5001, 5. etasje
Møtedato: 26.09.2018
Tidspunkt: Kl. 08:30 – 11:30

Medlemmer av Skate

Difi: Steffen Sutorius
Arkivverket: Inga Bolstad
Brønnøysundregistrene: Lars Peder Brekk
Direktoratet for e-helse: Christine Bergland
KS: Inger Østensjø
NAV: Sigrun Vågeng
Oslo kommune: Arild Sundberg
Politidirektoratet: Odd Reidar Humlegård
Skattedirektoratet: Hans Christian Holte
Statens kartverk: Anne Cathrine Frøstrup
Statens lånekasse for utdanning: Sigurd Eriksson
Unit: Roar Olsen

Saksliste

Faste saker
- Godkjenning agenda
- Godkjenning av referat fra Skatemøte 13.6.18
   Difi/ Steffen Sutorius

Saker til behandling

 • 14/18 Regjeringens nye digitaliseringsstrategi - innspill fra Skate
  KMD/Katarina de Brisis
 • 15/18 Deling av data – konsepter
  Difi/Knut Bjørgaas
 • 16/18 Mål for en god ID-forvaltning - når er ID-forvaltningen god?
  Skattedirektoratet/Jan Christian Sandberg
 • 17/18 Samhandlingsarkitektur - Forvaltningsmodell arkitekturrammeverk
  Difi/Knut Bjørgaas
 • 18/18 Fullmakter innbyggere - Konseptfase
  Brønnøysundregistrene/Lars Peder Brekk.
 • 19/18 Status Difis tverrgående digitaliseringsstrategi pr 16.8.18
  Skates arbeidsutvalg/Skatesekretariatet

Eventuelt

Deldette