Skate-møte 27. september 2017 - innkalling og agenda

Det fjerde Skate-møtet i 2017 blir holdt 27. september. På agendaen står plan for saker i Skate, tjenestestrategi for det moderniserte folkeregisteret, sluttbehandling veikartsak: Videreføre foranalyse Fullmakter innbyggere, status veikartsaker, felles prioritering av nye tiltak 2018 for veikartarbeidet og deltagelse Skate 2018 og 2019. I tillegg kommer orienteringssaker om digitaliseringsstrategien og eInnsyn.

Publisert: 14. sep 2017, Sist endret: 22. nov 2017

Møteinnkalling

Forum: Skate
Møtested: Difi, Grev Wedels plass 9, Oslo. Møterom 5001, 5. etasje
Møtedato: 27. september 2017
Tidspunkt: Kl. 09:00 – 11:30

Medlemmer av Skate

- Steffen Sutorius, Difi
- Lars Peder Brekk, Brønnøysundregistrene
- Hans Christian Holte, Skattedirektoratet
- Anne Cathrine Frøstrup, Statens kartverk
- Inger Østensjø, Kommunenes sentralforbund
- Arild Sundberg, KS KommIT
- Christine Bergland, Direktoratet for e-Helse
- Bjørn Guldvog, Helsedirektoratet
- Torbjørn Larsen, Arbeids- og velferdsdirektoratet
- Håkon Skulstad, Politidirektoratet
- Inga Bolstad, Arkivverket
- Christine Meyer, Statistisk sentralbyrå
- Marianne Andreassen, Statens lånekasse for utdanning

Saksliste

Faste saker

- Godkjenning agenda
- Godkjenning referat fra Skates strategisamling 24.5 og Skatemøte 31.5.17
   Difi/Steffen Sutorius

Saker til behandling

 • 15/17 Plan for saker i Skate høst 2017
  Difi/Steffen Sutorius
 • 16/17 Tjenestestrategi for det moderniserte folkeregisteret
  Skattedirektoratet/Hans Christian Holte
 • 17/17 Sluttbehandling veikartsak: Videreføre foranalyse Fullmakter innbyggere
  Difi/Steffen Sutorius
 • 18/17 Status veikartsaker
  Skates arbeidsutvalg/Skatesekretariatet
 • 19/17 Felles prioritering av nye tiltak 2018 – veikartarbeidet
  Skates arbeidsutvalg/Skatesekretariatet
 • 20/17 Deltagelse Skate 2018 og 2019
  Difi/Steffen Sutorius

Orienteringssaker

 • 21/17 Digitaliseringsstrategien - orientering om endelig versjon og prioriteringer
  Difi/Steffen Sutorius
 • 22/17 eInnsyn
  Difi/Steffen Sutorius

Eventuelt

Deldette