Skate-møte 4. desember 2015 - innkalling og agenda

Årets sjette Skate-møte blir holdt 4. desember kl. 09.00 i Difis lokaler. På agendaen står strategi og handlingsplan for felleskomponenter og -løsninger i offentlig sektor, konkretisering av Skates styringssystem og en orientering om evaluering av Skate.

Publisert: 26. nov 2015, Sist endret: 30. mai 2020

Møteinnkalling

Forum: Skate
Møtested: Difi, Grev Wedels plass 9, Oslo. Møterom Plenum 1
Møtedato: 04.12.2015
Tidspunkt: 09:00-11:30

Medlemmer av Skate

- Ingelin Killengreen, Difi
- Lars Peder Brekk, Brønnøysundregistrene
- Hans Christian Holte, Skattedirektoratet
- Anne Cathrine Frøstrup, Statens kartverk
- Tone Marie Nybø Solheim, Kommunenes sentralforbund
- Arild Sundberg, KS KommIT
- Bjørn Guldvog, Helsedirektoratet
- Sigrun Vågeng, Arbeids- og velferdsdirektoratet
- Marianne Andreassen, Statens lånekasse for utdanning
- Christine Meyer, Statistisk sentralbyrå
- Inga Bolstad, Riksarkivaren/Arkivverket

Saksliste

Faste saker

- Godkjenning agenda
- Godkjenning referat forrige møte
   - begge v/Ingelin Killengreen

Saker til behandling

 • 32/15 Strategi for felleskomponenter og –løsninger i offentlig sektor
  Prosjekt Målbilder og strategier/Vidar Holmane
 • 33/15 Handlingsplan for felleskomponenter og –løsninger i offentlig sektor
  Prosjekt Målbilder og strategier/Vidar Holmane
 • 34/15 Konkretisering av Skates styringssystem
  Skates arbeidsutvalg/Ellen Strålberg

Korte orienteringssaker

 • 35/15 Evaluering av Skate
  Difi/Ingelin Killengreen

Eventuelt

Saksdokumenter vil bli utsendt i forkant av møtet.

Deldette