Skate-møte 5. desember 2018 - innkalling og agenda

Det fjerde Skate-møtet i 2018 blir holdt 5. desember. På agendaen står roller og ansvar ved deling av opplysninger, Deling av data - sluttbehandling konseptfase, Difis anbefaling til KMD - Nasjonal prioritering og finansiering tverrgående løsninger, status Difis tverrgående digitaliseringsstrategi og Skates møteplan og saksliste neste halvår.

Publisert: 23. nov 2018, Sist endret: 23. nov 2018

Møteinnkalling

Forum: Skate
Møtested: Difi, Grev Wedels plass 9, Oslo. Møterom 5001, 5. etasje
Møtedato: 05.12.2018
Tidspunkt: Kl. 09:00 – 11:30

Medlemmer av Skate

Difi: Steffen Sutorius
Arkivverket: Inga Bolstad
Brønnøysundregistrene: Lars Peder Brekk
Direktoratet for e-helse: Christine Bergland
KS: Kristin Weidemann Wieland
NAV: Sigrun Vågeng
Oslo kommune: Arild Sundberg
Politidirektoratet: Odd Reidar Humlegård
Skattedirektoratet: Hans Christian Holte
Statens kartverk: Anne Cathrine Frøstrup
Statens lånekasse for utdanning: Nina Schancke Funnemark
Unit: Roar Olsen

Observatør

Kommunal- og moderniseringsdepartementet: Katarina de Brisis

Saksliste

Faste saker
- Godkjenning agenda
- Godkjenning av referat fra Skatemøte 26.09.18
   Difi/ Steffen Sutorius

Saker til behandling

 • 20/18 Roller og ansvar ved deling av opplysninger – erfaringer fra NAV og Skatteetaten
  NAV og SKD/Jonas Slørdahl Skjærpe og Johan Ronæs
 • 21/18 Deling av data – Sluttbehandling konseptfase
  Difi/Steffen Sutorius
 • 22/18 Difis anbefaling til KMD - Nasjonal prioritering og finansiering tverrgående løsninger
  Difi/Knut Bjørgaas
 • 23/18 Status Difis tverrgående digitaliseringsstrategi pr 25.10.18
  Skates arbeidsutvalg/Skatesekretariatet
 • 24/18 Skates møteplan 2019 og saksliste neste halvår
  Difi/Skatesekretariatet

Eventuelt

Deldette