Skates fagdag 8. mai 2019 - innkalling og agenda

Skates fagdag 2019 ble holdt 8. mai. På agendaen stod status og veien videre for regjeringens digitaliseringsstrategi, forslag til tiltak etter evalueringen av Skate, finansieringsmodeller for fellesløsninger, evalueringen av fellesløsninger opp mot strategiske prinsipper og diskusjon rundt hvordan følge opp gjennomførte Skate-tiltak.

Publisert: 14. jun 2019, Sist endret: 14. jun 2019

Møteinnkalling

Forum: Skate
Møtested: Difi, Grev Wedels plass 9, Oslo. Plenum 1, 2. etasje
Møtedato: 08.05.2019
Tidspunkt: Kl. 09:00 – 15:30

Medlemmer av Skate

Difi: Steffen Sutorius
Arkivverket: Inga Bolstad
Brønnøysundregistrene: Lars Peder Brekk
Direktoratet for e-helse: Christine Bergland
KS: Kristin Weidemann Wieland
NAV: Sigrun Vågeng
Oslo kommune: Arild Sundberg
Skattedirektoratet: Hans Christian Holte
Statens kartverk: Anne Cathrine Frøstrup
Statens lånekasse for utdanning: Nina Schanke Funnemark
Unit: Roar Olsen

Observatør

Kommunal- og moderniseringsdepartementet: Katarina de Brisis

Saksliste

Tema og mål for dagen: Styrke Skate og bruken av fellesløsninger

 • Velkommen 
  Difi
 • 7/19 Regjeringens digitaliseringsstrategi –status og veien videre i Skate
  KMD og Difi
 • 8/19 Evalueringen av Skate og diskusjon rundt forslag til tiltak
  Ekstern konsulent og Difi
 • 9/19 Forutsigbare finansieringsmodeller for fellesløsninger
  Unit/Difi
 • 10/19 Evalueringen av fellesløsninger opp mot strategiske prinsipper i Digital agenda
  Skatesekretariatet 
 • 11/19 Hvordan følger vi opp gjennomførte Skate-tiltak? Hvordan sikre bruk og gevinstuttak?
  Brønnøysundregistrene
 • Oppsummering og avrunding
  Difi

Deldette