Forprosjekt - standarder for nettleserbaserte tjenester

Offentlige virksomheter tilbyr stadig flere nettleserbaserte tjenester. Mange av disse er skjemabasert. Regjeringen har nå besluttet at alle skjema som sendes inn mer enn 3000 ganger i året skal gjøres tilgjengelig elektronisk. Det er behov for å avklare om skjema på nett bør følge felles standarder.

Publisert: 03. jan 2014, Sist endret: 30. jan 2018

Hva går utredningen ut på?

I denne utredningen gjøres det en vurdering av behovet for forvaltningsstandarder ved tilbud av nettleserbaserte tjenester på offentlige nettsider. Det er tidligere utredet standarder for publisering av dokumenter på offentlige nettsider, men da ble det avgrenset mot dette området.

Hvorfor er dette viktig?

Det er nå besluttet at et stort antall nettleserbaserte tjenester basert på skjema bør gjøres tilgjengelig elektronisk. I den sammenheng er det viktig å avklare behovet for å fastsette forvaltningsstandarder, for å sikre best mulig samhandling.

Beskrivelse av området

Området som skal utredes er skjema som gjøres tilgjengelig elektronisk på offentlige nettsider.

Finnes det standarder på området?

Det finnes mange standarder på området, med ulike formål. Mange av standardene er modne, mens noen delområder er mindre modne.

Følg saksgangen her:

Behandlet i 2. standardiseringsrådsmøte 2014

Forprosjektrapport - standarder for nettleserbaserte tjenester

Behandlet i 1. standardiseringsrådsmøte 2014

Utkast til utredning av skjemastandarder

Deldette