Underlagsnotat til beslutning om reviderte standarder for styring av informasjonssikkerhet

Dette er et revisjonsnotat som danner grunnlaget for hvilke standarder Standardiseringsrådet vil gi råd til Difi om å anbefale på anvendelsesområdet. I tillegg vil notatet sammen med møtereferat fra Standardiseringsrådet danne grunnlaget for offentlig høring av revidert liste over anbefalte og obligatoriske IT-standarder i offentlig sektor (standardiseringsportalen).

Publisert: 30. okt 2013, Sist endret: 20. aug 2019

Notatet tar for seg forskjellene mellom gamle og nye standarder på området, og gir en anbefaling om hvilke standarder det bør pekes på for styring av informasjonssikkerhet i lys av dette.

Notatet viser i tillegg knytningen mot anvendelsesområdet risikostyring av informasjonssikkerhet, og synliggjør at de oppdaterte standardene for styring av informasjonssikkerhet også endrer planlagte anbefalinger om bruk av standarder på anvendelsesområdet risikostyring av informasjonssikkerhet.

Deldette