Forvaltningsstandarder for maskinell tilgjengeliggjøring av begrepsbeskrivelser

Standarder for maskinell tilgjengeliggjøring av begrepsbeskrivelser.

Publisert: 13. mar 2019, Sist endret: 12. jun 2020

Standarden gjelder for følgende bruksområder:

Krav

Anbefalt.

Beskrivelse

Standardene spesifiserer hvordan begrepsbeskrivelser utformet i henhold til Forvaltningsstandard for begrepsbeskrivelser versjon 2.0, gjøres tilgjengelig i maskinlesbare formater.

Status

Anbefalingene er gjeldende, fra og med 2019-03-15.

Gjeldende versjon av standardene

  • SKOS-AP-NO-Begrep tilgjengelig her, for maskinlesbare formater i henhold til SKOS fra W3C.
  • TBX-AP-NO tilgjengelig her, for maskinlesbare formater i henhold til TBX fra ISO.

Veileder

Det anses ikke nødvendig å utarbeide veiledere til disse to standardene, ettersom de inneholder komplette eksempler på hvordan standardene anvendes.

Deldette