Tilgjengelighet (universell utforming)

Tilgjengelighet i IKT-løsninger handler om hvordan du utformer brukergrensesnittet for informasjon og tjenester som publiseres på nett, slik at de blir lettere å bruke for alle, også de med nedsatt funksjonsevne. Det gir en løsning for alle, universell utforming. Dette bruksområdet gjelder nettløsninger (IKT-løsninger) rettet mot allmennheten, der IKT-løsningen underbygger virksomhetens oppgaver og er en del av virksomhetens hovedløsning.

Krav til bruk av standarder

En obligatorisk standard skal følges med mindre du faller inn under en unntaksordning i forskrift. Anbefalte standarder skal benyttes med mindre du har en god grunn til å la være.

Det er obligatorisk å utforme informasjon og tjenester som skal publiseres på nett i samsvar med Web Content Accessibility Guidelines, WCAG 2.0 (NS-ISO/IEC40500:2012), på minimum nivå A og AA. Med unntak for suksesskriteriene 1.2.3, 1.2.4 og 1.2.5, hvis løsningen er underlagt UU-forskriften. Vi anbefaler derimot å tilfredsstille alle kravene, inklusive AAA-kravene. Dere bør i så fall gjøre en kost-nytte vurdering. WCAG er et sett av retningslinjer for tilgjengelighet på nettsider.

For offentlige virksomheter hvor utforming av IKT-løsninger reguleres av annen lovgivning enn Forskrift om universell utforming, gjelder kun de anbefalte kravene.

Når gjelder kravene fra?

Alle nye IKT-løsninger som lanseres etter 1. juli 2014 skal tilfredsstille kravene til universell utforming. Alle eldre løsninger skal tilfredsstille kravene innen 1. januar 2021.

Anbefalingen er gjeldende.

Lenke til tidligere anbefalinger på området (kommer)

Hvordan tilfredsstille kravene?

Relevante standarder

Hjemmel av obligatoriske krav

Publisert: 30. okt 2015, Sist endret: 30. aug 2017

Deldette

Fant du det du lette etter?

* er obligatoriske felter som du må fylle ut for å sende skjemaet. Hvis du har et spørsmål du ønsker svar på, vennligst se www.difi.no/om-difi/kontakt-oss

Fant du det du lette etter?
*