Standard for begrepskoordinering

Standard for begrepskoordinering beskriver en prosess for å koordinere begreper mellom to eller flere parter innenfor offentlig sektor.

Publisert: 17. okt 2013, Sist endret: 21. aug 2018

Standarden gjelder for følgende bruksområder:

Er standarden obligatorisk eller anbefalt?

Gå til bruksområdene som standarden gjelder for (i boksen over), for å finne ut når det er anbefalt eller obligatorisk å bruke standarden.

Kort om begrepskoordinering

Standard for begrepskoordinering beskriver en prosess for å koordinere begreper innen offentlig sektor. Begreper er i denne sammenheng hovedsakelig begreper knyttet til informasjon (data) som skal utveksles. I de fleste tilfeller vil denne prosessen inngå som en del i et større elektronisk samhandlingsprosjekt der felles forståelse av begreper er en forutsetning for utveksling av data. Standarden gir en veiledning for de ulike fasene i prosessen, og dermed en felles ramme for etater som skal arbeide sammen. Det forutsettes at en i koordineringsarbeidet benytter Standard for begrepsbeskrivelser for å dokumentere begrepene en arbeider med.  Termlosen er dessuten anbefalt som veileder i arbeidet med å analysere eksisterende begrepsbruk og komme fram til et koordinert begrepsapparat.

Hvorfor bruke begrepskoordinering? 

Mange offentlige virksomheter har i dag hjemmel til å innhente og bruke samme opplysninger (for eksempel personopplysninger). Siden begrepsdefinisjonene ofte varierer noe, og det ikke alltid er lett å finne dokumentasjon av andre virksomheters begreper, innhenter virksomhetene samme type informasjon hver for seg. Dersom begrepene ble koordinert, og disse definisjonene, samt beskrivelse av hvor(dan) de blir brukt, var lett tilgjengelige, kunne det gi grunnlag for å samle inn denne informasjonen en gang. Deretter kunne informasjonen gjenbruke i alle offentlige virksomheter som skal ha tilgang til den.

Fakta om standarden

Versjonsnummer:     1.0

Type standard:          Retningslinjer for begrepskoordinering

Språk:                          Norsk

Organisasjon:            Difi

 

Deldette