Termlosen

Termlosen er en standard for begrepsanalyse og terminologiarbeid.

Publisert: 29. okt 2015, Sist endret: 02. sep 2018

Standarden inngår i følgende bruksområde:

Er Termlosen obligatorisk eller anbefalt?

Gå til bruksområdet som standarden gjelder for (i boksen over), for å finne ut når det er anbefalt eller obligatorisk å bruke standarden.

Kort om Termlosen

Termlosen er en kort innføring i begrepsanalyse og terminologiarbeid, og gir blant annet råd om organisering og praktisk gjennomføring av terminologiarbeid, hvordan man skriver gode definisjoner, og hvordan termlister skal bygges opp (metodisk identifisering og strukturering).

Hvorfor bruke Termlosen?

For å oppnå effektiv kommunikasjon - enten kommunikasjonsformen er analog eller digital - er det nødvendig at avsender og mottaker har felles forståelse av begrepsbruken i kommunikasjonen. Innenfor terminologifaget er det utviklet metoder, teknikker og verktøy som kan være til hjelp i arbeidet med å etablere en felles begrepsbruk i form av en fagterminologi. Termlosen er en leservennlig og brukervennlig innføring i terminologiarbeid.

Termlosen er en kort innføring i begrepsanalyse og terminologiarbeid, og gir råd om bl.a. organisering og praktisk gjennomføring av terminologiarbeid, hvordan man skriver gode definisjoner, og hvordan termlister skal bygges opp (metodisk identifisering og strukturering). Termlosen bygger på de internasjonale standardene ISO 704, ISO 860 og ISO 10241. Termlosen utgis av Språkrådet, og distribueres gratis.

Termlosen gir først og fremst metodestøtte, og gir ikke krav til f.eks. hva som skal beskrives, formatkrav eller krav til publisering.

Fakta om standarden

Versjonsnummer:     Termlosen 4. opplag 2015

Type standard:         Terminologiarbeid

Språk:                        Norsk

Organisasjon:           Språkrådet

 

Deldette