2. Møte i Standardiseringsrådet 2012 (16. mai)

Følgende hovedsaker ble presentert på møtet avholdt 16.05.2012: (1) Oppsummering av høring referansekatalogen v 3.1 og (2) Standard for definisjonsarbeid. Det ble også gitt informasjon om (3) Standardiseringsarbeidet i Difi og (4) IT i Oslo kommune .

Publisert: 16. mai 2012, Sist endret: 28. mar 2017

Agenda:

  1. Godkjenning agenda (beslutningssak)
  2. IT i Oslo kommune (orienteringssak)
  3. Standardiseringsarbeidet i Difi (orienteringssak)
  4. Oppsummering av høring referansekatalogen v 3.1 (beslutningssak)
  5. Standard for definisjonsarbeid (beslutningssak)
  6. Eventuelt (Samordning og organisering på standardiseringsområdet - Skate)

Deldette