2. møte i Standardiseringsrådet 2014 (21. mai)

Følgende prosjekter ble presentert på møtet: (1) Forprosjektet for håndtering av tegn og representasjon av navn i offentlig sektor, (2) Forprosjektet for nettleserbaserte tjenester i offentlig sektor, (3) Skate-arbeidet knyttet til veikart, (4) Difis prosjektportefølje, (5) Europeisk samarbeid om forvaltningsstandarder.

Publisert: 21. mai 2014, Sist endret: 28. mar 2017

Agenda:

 1. Godkjenning agenda (beslutningssak)
  Her er en samlet presentasjon med de angitte punktene (1-11)
 2. Håndtering av tegn og representasjon av navn i offentlig sektor (beslutningssak)
  Underlag: Forprosjektrapport på området
  Arbeidsgruppens anbefaling
 3. Status for arbeidet i Standardiseringsrådet (informasjonssak)
 4. Status for arbeidet med integrasjonsstandarder (informasjonssak)
 5. Nettleserbaserte tjenester i offentlig sektor (beslutningssak)
  Underlag: Forprosjekt og Utredning på området
  Kommentarer (se foil nr. 37 i presentasjon)
 6. Standardiseringsportalen 2.0 (informasjonssak)
 7. Europeisk samarbeid om forvaltningsstandarder (informasjonssak)
 8. Multi Stakeholder Platform for ICT standardisation (informasjonssak)
 9. Veikart arbeidet under Skate forumet (informasjonssak)
 10. Presentasjon av Difi sin prosjektportefølje (informasjonssak)
 11. Eventuelt

 

 

 

 

 

Deldette