Fjerde møte i Standardiseringsrådet 2017

Møtet ble avholdt i Oslo 13. desember 2017 og inneholdt informasjons- og drøftingssaker. Sakene var revidert standard for begrepsbeskrivelser - høringsoppsummering og konklusjon, forslag til revidert og nytt innhold i referansekatalogen for digitale anskaffelser, referansekatalogen - generell struktur og referanser til internasjonale standarder, status internasjonalt standardiseringsarbeid, prioriteringer for 2018 - revisjonsnotat og prioriteringsnotat og til slutt informasjon fra/samarbeid med SKATE AU.

Publisert: 04. jan 2018, Sist endret: 10. okt 2018

Deldette