Møter i standardiseringsrådet

Rådet har 12 medlemmer fra statlig og kommunal sektor og Standard Norge, og avholder fire møter i året.

Kommende møter i Standardiseringsrådet

Neste møte i Standardiseringsrådet er tirsdag 26. mars i Difis lokaler i Oslo.

Tidligere møter i Standardiseringsrådet

3. møte i Standardiseringsrådet 2013 (1. november)

Følgende prosjekter og saker ble presentert på møtet avholdt 1.11.2013: (1) Meldingsutveksling internt i forvaltningen, (2) Erfaringer ved bruk av Togaf, (3) Arkitekturbeskrivelse for sikker digital posttjeneste, (4) Revisjon av referansekatalogen, samt (5) Prioritering 2014.

2. møte i Standardiseringsrådet 2013 (6. mai)

På møtet avholdt 06.05.2013 ble (1) Ny Altinn-strategi presentert og det ble også presentert (2) anbefalingene i utredningen for dokumentstandarder, (3) dokumentformater for publisering og utveksling, (4) revisjon og utredning av eHandelsstandarder, (5) revisjon av multimediastandarder, (6) samt status for standardiseringsarbeidet.

1. møte i Standardiseringsrådet 2013 (30. januar)

På møtet avholdt 30.01.2013 ble det gitt informasjon om (1) etableringen av KommIT, og (2) status for standardiserings- og integrasjonsarbeidet ble gitt. Videre ble (3) innføringen av felles tegnsett i offentlig sektor presentert, samt (4) arbeidet med identifisering av sektorovergripende standarder, (5) revisjonsgjennomgangen av referansekatalogen fra høsten 2012 og (6) standardisering av definisjoner.

2. Møte i Standardiseringsrådet 2012 (16. mai)

Følgende hovedsaker ble presentert på møtet avholdt 16.05.2012: (1) Oppsummering av høring referansekatalogen v 3.1 og (2) Standard for definisjonsarbeid. Det ble også gitt informasjon om (3) Standardiseringsarbeidet i Difi og (4) IT i Oslo kommune .

1. Møte i Standardiseringsrådet 2012 (13. mars)

På møtet avholdt 13.03.2012 ble følgende prosjekter og saker presentert: (1) Prioritering 2012, (2) Standarder for styring av informasjonssikkerhet, (3) Standardiseringsrådets arbeidsmetodikk, (4) Forvaltningsregime for standarder i referansekatalogen og (5) Standarder for definisjonsarbeid.

3. Møte i Standardiseringsrådet 2011 (14. september)

Følgende hovedsaker ble presentert på møtet avholdt 14.09.2011: (1) Forslag til prioritering av standarder for åpne data, (2) Standarder for språkkoder, (3) Forprosjekt rapport om standardisering av krypto og (4) Nasjonal strategi for metadata.

1. Møte i Standardiseringsrådet 2011 (16. mars)

Følgende saker ble behandlet i møtet avholdt 16.03.2011: (1) Standarder for styring av informasjonssikkerhet, (2) Nosip standardene, (3) Prioritering 2011 og (4) HOD-rapporten (Standardisering i helsesektoren).

Sider