Møter i arkitektur- og standardiseringsrådet

Rådet har 15 medlemmer fra statlig og kommunal sektor, Norstella og Standard Norge, og avholder fire møter i året.

Kommende møter i Arkitektur- og standardiseringsrådet

Standardiseringsrådet hadde sitt siste møte 18. juni 2019.

Fra og med høsten 2019 fikk Standardiseringsrådet nytt navn og et utvidet arbeidsområde som også omfattet IT-arkitektur i offentlig forvaltning.

Det nye navnet er Arkitektur- og standardiseringsrådet. 

Neste møte i Arkitektur- og standardiseringsrådet er 17.mars 2020

Tidligere møter i Standardiseringsrådet

3. møte i Standardiseringsrådet 2014 (11. september)

Møtet avholdt 11.09.2014 omhandlet ulike aspekter knyttet til gjennomføringen av samfunnsøkonomisk konsekvensvurdering for standarder for nettleserbaserte tjenester (1). Det ble også presentert status for standardiseringsarbeidet (2), samt strategier i arbeid med eLæring i offentlig sektor (3).

2. møte i Standardiseringsrådet 2014 (21. mai)

Følgende prosjekter ble presentert på møtet: (1) Forprosjektet for håndtering av tegn og representasjon av navn i offentlig sektor, (2) Forprosjektet for nettleserbaserte tjenester i offentlig sektor, (3) Skate-arbeidet knyttet til veikart, (4) Difis prosjektportefølje, (5) Europeisk samarbeid om forvaltningsstandarder.

1. møte i Standardiseringsrådet 2014 (5. februar)

På møtet avholdt 05.02.2014 ble (1) konseptanalysen for meldingsutveksling internt i forvaltningen presentert. Videre ble status i andre standardiseringsprosjekter presentert, herunder standarder for (2) skjema(nettleserbaserte tjenester), (3) publisering av åpne standarder, (4) standarder for representasjon av navn, samt (5) forprosjektet for integrasjonsstandarder.

3. møte i Standardiseringsrådet 2013 (1. november)

Følgende prosjekter og saker ble presentert på møtet avholdt 1.11.2013: (1) Meldingsutveksling internt i forvaltningen, (2) Erfaringer ved bruk av Togaf, (3) Arkitekturbeskrivelse for sikker digital posttjeneste, (4) Revisjon av referansekatalogen, samt (5) Prioritering 2014.

2. møte i Standardiseringsrådet 2013 (6. mai)

På møtet avholdt 06.05.2013 ble (1) Ny Altinn-strategi presentert og det ble også presentert (2) anbefalingene i utredningen for dokumentstandarder, (3) dokumentformater for publisering og utveksling, (4) revisjon og utredning av eHandelsstandarder, (5) revisjon av multimediastandarder, (6) samt status for standardiseringsarbeidet.

1. møte i Standardiseringsrådet 2013 (30. januar)

På møtet avholdt 30.01.2013 ble det gitt informasjon om (1) etableringen av KommIT, og (2) status for standardiserings- og integrasjonsarbeidet ble gitt. Videre ble (3) innføringen av felles tegnsett i offentlig sektor presentert, samt (4) arbeidet med identifisering av sektorovergripende standarder, (5) revisjonsgjennomgangen av referansekatalogen fra høsten 2012 og (6) standardisering av definisjoner.

2. Møte i Standardiseringsrådet 2012 (16. mai)

Følgende hovedsaker ble presentert på møtet avholdt 16.05.2012: (1) Oppsummering av høring referansekatalogen v 3.1 og (2) Standard for definisjonsarbeid. Det ble også gitt informasjon om (3) Standardiseringsarbeidet i Difi og (4) IT i Oslo kommune .

1. Møte i Standardiseringsrådet 2012 (13. mars)

På møtet avholdt 13.03.2012 ble følgende prosjekter og saker presentert: (1) Prioritering 2012, (2) Standarder for styring av informasjonssikkerhet, (3) Standardiseringsrådets arbeidsmetodikk, (4) Forvaltningsregime for standarder i referansekatalogen og (5) Standarder for definisjonsarbeid.

Sider