Digitalt førstevalg

Digitalt førstevalg er et prinsipp som innebærer at forvaltningen så langt som mulig er tilgjengelig på nett, og at nettbaserte tjenester er hovedregelen for forvaltningens kommunikasjon med brukerne.

Hvorfor digitalt førstevalg?

Bakgrunnen for digitalt førstevalg er todelt. For det første gir en digital forvaltning bedre tjenester til brukerne, med enklere søknadsprosesser og raskere svar. Dette er i samsvar med brukernes forventninger i en digital hverdag.

For det andre har digitalisering av forvaltningen et betydelig innsparingspotensial slik at ressurser kan frigjøres og omdisponeres. Med gode digitale tjenester kan du redusere unødvendige telefonhenvendelser og sikre raskere saksgang.

Aktuelt

Enhetlig tverrsektoriell tilnærming

Enhetlig tverrsektoriell tilnærming er et metodeverk for utvikling og styring av tverrsektorielle sluttbrukertjenester. Veiledningen vil være nyttig når du skal samarbeide med andre om tjenesteutvikling.

Nordmenn har gode digitale ferdigheiter!

Ikkje overraskande, men fint å få stadfesta! Ei ny undersøking frå Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at Norge ligg langt framme på digitale ferdigheter blant innbyggjarane. Vi har og fått ein kikk på resultata frå den nye EU eGovernment Benchmark som vert lansert seinare i år. Den viser at vi går fram på 3 av 4 indikatorar!

Digitalt førstevalg: Hvordan er møtet med offentlig sektor?

Er du interessert i statistikk og analyse på digitaliseringsområdet? Difi arrangerte et frokostseminar 22. september hvor den ferske EU-rapporten eGovernment Benchmark og SSBs undersøkelse om Bruk av IKT i husholdningene presenteres.

Start med digital modenhet

Alle offentlige virksomheter skal fullføre digitalt førstevalg. Hvorfor det kan være lurt å starte med virksomhetens digitale modenhet ble diskutert på Difis første nettverkssamling 4. september.

Kontakt