Enhetlig tverrsektoriell tilnærming

Enhetlig tverrsektoriell tilnærming er et metodeverk for utvikling og styring av tverrsektorielle sluttbrukertjenester. Veiledningen vil være nyttig når du skal samarbeide med andre om tjenesteutvikling.

Publisert: 03. mai 2018, Sist endret: 30. mai 2020

Metoden er utarbeidet av KS som ett av tiltakene i Skates arbeid. Skate er et strategisk samarbeidsråd som skal bidra til at digitalisering av offentlig sektor samordnes og gir gevinster for innbyggere, næringsliv og forvaltning.

Versjonen vi legger ut er en betaversjon. Vi ønsker derfor å høre om dine erfaringer med metoden. Ny versjon av veilederen vil foreligge i løpet av høsten.

Deldette

Kontakt