Hva er digitalt førstevalg?

Digitalt førstevalg innebærer at forvaltningen er tilgjengelig på nett, og at nettbaserte tjenester er hovedregelen for forvaltningens kommunikasjon med brukerne.

Hva betyr det for brukerne?

For deg som bruker innebærer digitalt førstevalg at:

 • Du ikke skal gi informasjon som det offentlige allerede har.
 • Hvis det offentlige trenger informasjon fra deg, skal du kunne gi den digitalt.
 • Du trenger ikke søke om noe du har rett til.
 • Du får svar digitalt.
 • Du får umiddelbart svar hvis det ikke er behov for bruk av skjønn.
 • Du kan enkelt få vite hva det offentlige vet om deg og hvem som har sett denne informasjonen.

Hva betyr det for virksomhetsledere?

For deg som virksomhetsleder innebærer digitalt førstevalg:

 • Du er ambassadør og pådriver for fornying og forbedring gjennom digitalisering.
 • Du driver virksomhetsutvikling gjennom digitalisering.
 • Du legger til rette for en kultur preget av innovasjon, nytenkning, prøving og feiling.
 • Du sørger for at virksomhetens tjenester og arbeidsprosesser tar utgangspunkt i brukernes behov, også når disse går på tvers av forvaltningsgrensene.
 • Du vurderer justeringer og forenklinger i både internt regelverk, overordnete retningslinjer og lover og forskrifter.
 • Du sørger for at dine ansatte får nødvendige digitale kunnskaper og ferdigheter.

Hva betyr det for deg som ansatt?

 • Du sørger for å holde deg oppdatert om digitale arbeidsverktøy og muligheter som forenkler din arbeidshverdag.
 • Du deler erfaringer, tips og triks med dine kollegaer.
 • Du sier i fra dersom virksomhetens systemer og tjenester ikke fungerer.
 • Du er er brukerorientert og åpen for tilbakemeldinger.

 

Sist endret: 
04. jul 2017

Fant du det du lette etter?

* er obligatoriske felter som du må fylle ut for å sende skjemaet. Hvis du har et spørsmål du ønsker svar på, vennligst se www.difi.no/om-difi/kontakt-oss

Fant du det du lette etter?
*