Kva er digitalt førsteval?

Digitalt førsteval inneber at forvaltninga er tilgjengeleg på nett, og at nettbaserte tenester er hovudregelen for forvaltninga sin kommunikasjon med brukarane.

Publisert: 30. jun 2017, Sist endra: 08. jan 2020

Kva betyr det for brukarane?

For deg som brukar inneber digitalt førsteval at:

 • Du ikkje skal gi informasjon som det offentlege allereie har
 • Viss det offentlege treng informasjon frå deg, skal du kunne gi den digitalt
 • Du treng ikkje søke om noko du har rett til
 • Du får svar digitalt
 • Du får svar med ei gong viss det ikkje er behov for bruk av skjønn
 • Du kan enkelt få vite kva det offentlege veit om deg og kven som har sett denne informasjonen

Kva betyr det for verksemdsleiarar?

For deg som verksemdsleiar inneber digitalt førsteval at:

 • Du er ambassadør og pådrivar for fornying og forbetring gjennom digitalisering
 • Du driv verksemdsutvikling gjennom digitalisering
 • Du legg til rette for ein kultur prega av innovasjon, nytenking, prøving og feiling
 • Du sørger for at verksemda sine tenester og arbeidsprosessar tar utgangspunkt i behova til brukarane, også når desse går på tvers av forvaltningsgrensene
 • Du vurderer justeringar og forenklingar i både internt regelverk, overordna retningslinjer og lover og forskrifter
 • Du sørger for at dine tilsette får nødvendige digitale kunnskapar og ferdigheiter

Kva betyr det for deg som tilsett?

 • Du sørger for å halde deg oppdatert om digitale arbeidsverktøy og moglegheiter som forenklar din arbeidskvardag.
 • Du deler erfaringar, tips og triks med kollegaane dine.
 • Du seier frå viss systema og tenestene til verksemda ikkje fungerer.
 • Du er brukarorientert og open for tilbakemeldingar.

 

Hjelp oss å bli bedre

Fant du det du lette etter?

Tilbakemeldinger blir ikke besvart. Gå til siden med kontaktinformasjon hvis du trenger hjelp.

* Påkrevd

Hjelp oss å bli bedre
*