Digital transformasjon

Transformasjon av radio og tjenester

Illustrasjonen om Digital transformasjon viser at det ofte ikke er tilstrekkelig å digitalisere dagens tjenester og prosesser. For å møte større krav til en effektiv, brukervennlig og åpen forvaltning må vi tenke nytt og kanskje løse våre samfunnsoppdrag på nye måter.

Publisert: 30. jun 2017, Sist endret: 03. mai 2019

Illustrasjonen om Digital transformasjon viser at det ikke er tilstrekkelig å digitalisere dagens tjenester og prosesser. Vi må tenke nytt og løse våre samfunnsoppdrag på nye måter.

Dette utfordrer etablerte måter å løse det offentliges oppgaver på, men også hvordan alle i virksomheten jobber, hvordan den ledes, verdier og tankesett som eksisterer, prosesser, synet på medarbeidere og omgivelsene rundt oss.

Digital transformasjon kan beskrives som:

  • en prosess der virksomheten endrer hvordan den utfører sine oppgaver, tilbyr bedre tjenester, jobber mer effektivt eller skaper helt nye tjenester
    • hvor brukerfokus og brukeropplevelsen er selve kjernen i endringen
    • som baserer seg på utnyttelse av digital teknologi
  • en grunnleggende og omfattende endring, og ikke en mindre justering
  • redesign av virksomheten på alle nivå – folk, prosesser, teknologi og styring

Hva er digital transformasjon?

Digital transformasjon omfatter mye. Vi mener følgende tema er særlig viktig for offentlig forvaltning:

Illustrasjonen viser en oversikt over digital transformasjon med punktene: Brukerorientering – Brukerne først! Forstår du deres behov? Virksomhetsutvikling og ledelse – Det handler om ledelse i en ny tid. Innovasjon – Se på dagens utfordringer med nye øyne. Digital teknologi – Ikke det viktigste, men likevel en forutsetning. Utnytt data – På vei mot en datadrevet forvaltning. Økosystemet – Tenk nytt på hvem kan du samarbeide med!

Brukerorientering

Brukerorientering og brukeropplevelse er selve kjernen i en digital transformasjon. Digitale teknologier endrer spillereglene for brukerinteraksjon, med nye regler og muligheter som var utenkelige for bare få år siden.

Dagens brukere forventer at offentlige tjenester er like bra som kommersielle tjenester. De forventer at tjenester, informasjon og løsninger er tilpasset deres behov. De vil ha hva de trenger i det øyeblikket de trenger det – på den kanalen de til enhver tid bruker.

Sett brukeren i sentrum, og involver brukerne ved utvikling og forvaltning av virksomhetens tjenester.

Virksomhetsutvikling

Vi må endre fokus fra teknologi til forbedring av virksomheten. Det er ikke IT-strategien som skal være førende for den digitale transformasjonen, men virksomhetens strategi. Hvordan kan virksomheten løse sitt samfunnsoppdrag på nye eller bedre måter?

Ikke fokuser på enkelte teknologier eller lag strategier som er svært operasjonelle. Lag strategier som vektlegger transformering av virksomheten.

I digitalt modne organisasjoner ledes den digitale transformasjonen fra toppen. Topplederne må derfor ha de nødvendige evner, forståelse og interesse. De trenger ikke mestre teknologiene, men de må forstå og se mulighetene digitale teknologier gir.

Innovasjon

Måten vi ser på utvikling er også i endring. De store IT-prosjekters tid er forbi. Den nye tilnærmingen er smidig og innovativ, hvor vi tør å eksperimentere og feile. Hurtighet og brukerfokus er viktige suksesskriterier. Samtidig må vi kontinuerlig videreutvikle våre tjenester og prosesser. Vi blir aldri ferdig med forbedringer. Det er en løpende prosess.

Digital teknologi

En transformasjon er digital når den er bygd på digital teknologi. Teknologiene som understøtter digital transformasjon er ikke fastlåst. De varierer over tid og – til en viss grad, mellom sektorer og bransjer. Eksempelvis kan nye teknologier som skytjenester, stordata, 3D-printing, kunstig intelligens, roboter, tingenes internett, plattformer, droner og blockchain muliggjøre nye tjenester, løsninger og forretningsmodeller.

Utnytt data

Informasjon er blant de viktigste ressursene i offentlig sektor. Det er et mål at offentlige virksomheter deler og gjenbruker informasjon som brukeren har oppgitt, i stedet for å spørre på nytt – «Kun én gang». En hensiktsmessig deling og gjenbruk av informasjon er ikke begrenset til det som brukeren rapporterer inn, men omfatter også informasjon som forvaltningen selv produserer eller henter fra andre kilder.

Digitalisering medfører større datamengder fra flere kilder. Hvordan kan vi utnytte disse til å lage bedre tjenester og til å løse våre samfunnsoppdrag på helt nye måter? Innovasjon, brukerorientering og god utnyttelse av data henger godt sammen.

Økosystemet

Det er nye, spennende muligheter ved å åpne for samarbeid med andre – også de det ikke er så naturlig å tenke på. Hvordan ser egentlig nettverket av brukere, interessenter, samarbeidspartnere og leverandører ut? Og hvordan kan nye «forretningsmodeller» se ut, dersom vi tenker nytt på rollene?

Eksempelvis kan tilgjengeliggjøring av data og funksjonalitet føre til at andre parter utvikler nye tilleggstjenester, som vi selv ikke hadde tenkt på.

Hjelp oss å bli bedre

Fant du det du lette etter?

Tilbakemeldinger blir ikke besvart. Gå til siden med kontaktinformasjon hvis du trenger hjelp.

* Påkrevd

Hjelp oss å bli bedre
*