Lag en digital strategi

For å lykkes må du ha en digital strategi. Den skal si noe om hva, hvorfor og hvordan den digitale transformasjonen skal finne sted.

Last ned

Virksomheten har nå vurdert digital modenhet og hvilke prosjekter som vil bidra til å støtte opp under virksomhetens arbeid med digitalt førstevalg. Dette er et godt utgangspunkt for å beskrive den digitale strategien.

Strategien skal inneholde virksomhetens visjon for digitaliseringsarbeidet og hvilke tiltak og oppgaver virksomheten må ta tak i for å virkeliggjøre sine strategiske ambisjoner. Innføringsplanen tidfester når de ulike aktivitetene skal gjennomføres.

Den digitale strategien kan inngå som en del av virksomhetsstrategien.

Neste steg: Gjennomføring
Steg 4 er å lage en gjennomføringsstrategi

 

Publisert: 30. jun 2017, Sist endret: 04. jul 2017

Fant du det du lette etter?

* er obligatoriske felter som du må fylle ut for å sende skjemaet. Hvis du har et spørsmål du ønsker svar på, vennligst se www.difi.no/om-difi/kontakt-oss

Fant du det du lette etter?
*