Effektivisering

Her finner du informasjon om hvordan du kan sette i gang et systematisk effektiviseringsarbeid som tilfredsstiller fellesføringen i tildelingsbrevene i 2017.

Effektivisering handler om å finne fram til områder som kan løses rimeligere og smartere.

Fellesføringen 2017

I 2017 handler fellesføringen for alle statlige virksomheter om effektivisering. Det er forventninger til at alle statlige virksomheter skal arbeide systematisk med å utnytte tildelte ressurser bedre og øke produktiviteten.

Sentrale virkemidler kan være digitalisering av arbeidsprosesser og tjenester, omorganisering, prosessforbedring og annen bruk av teknologi. Underveis skal dere diskutere med departementet om hvordan gevinstene skal realiseres og i årsrapporten skal dere gjøre rede for iverksatte og planlagte tiltak.

Fellesføringen i tildelingsbrevene har en bred tilnærming til metoder for effektivisering, men vektlegger digitalisering av forvaltningen og digitalt førstevalg som spesielt viktige tiltak som du skal vurdere. Les mer om digitalt førstevalg her.

Metoden innebærer at alle effektiviserings- og moderniseringstiltak sees i sammenheng, ledes og styres i et prosjekt eller program. Dette gjelder også det du allerede er i gang med, for eksempel:

Du vil i tillegg finne stegvise veiledninger på enkelte områder som eksempelvis anskaffelser.

Her kan du se en oversikt over begrepene som benyttes i effektiviseringsarbeidet.

Fant du det du lette etter?

* er obligatoriske felter som du må fylle ut for å sende skjemaet. Hvis du har et spørsmål du ønsker svar på, vennligst se www.difi.no/om-difi/kontakt-oss

Fant du det du lette etter?
*