Effektivisering

Her finner du informasjon om hvordan du kan sette i gang med systematisk effektivisering i din virksomhet.

Effektivisering handler om å finne fram til områder som kan løses rimeligere og smartere.

Fellesføringen 2017

I 2017 handlet fellesføringen for alle statlige virksomheter om effektivisering. Det er forventninger til at alle statlige virksomheter skal arbeide systematisk med å utnytte tildelte ressurser bedre og øke produktiviteten.

Sentrale virkemidler kan være digitalisering av arbeidsprosesser og tjenester, omorganisering, prosessforbedring og annen bruk av teknologi. Underveis skal dere diskutere med departementet om hvordan gevinstene skal realiseres og i årsrapporten skal dere gjøre rede for iverksatte og planlagte tiltak.

I Fellesføringen for 2017 ble det listet opp mange tilnærminger for å kunne effektivisere, men digitalisering av forvaltningen og digitalt førstevalg ble fremhevet som spesielt viktige tiltak som du skal vurdere. Les mer om digitalt førstevalg.

For den enkelte virksomhet kan det være en stor fordel å se alle effektiviseringstiltak i sammenheng, og lede og styre disse i et program. Dette gjelder også tiltak som virksomheten allerede er i gang med, for eksempel:

Se en oversikt over begrepene som brukes i effektiviseringsarbeidet.

Aktuelt

Portrett Liv Rossow

Effektiviser ved bruk av roboter

Har du hørt om prosessautomatisering eller Robotic Process Automation (RPA)? Ved bruk av en relativt rimelig programvare kan oppgaver som ikke krever skjønnsmessig vurdering automatiseres på rekordtid. Om du lurer på hvordan din virksomhet går i gang med automatisering av prosesser kan du finne hjelp på våre nettsider.

Lars Nokken

Effektiviser ved å prioritere og styre prosjektene bedre

Trenger du gode tips til hvordan din virksomhet kan gå frem for å etablere porteføljestyring, eller hvordan du kan styre dine prosjekter i mål? Difi har nå utviklet nye sider om Virksomhetens prosjektorganisasjon på Difi.no.

Veiledning i systematisk effektivisering

- Årets fellesføring handler om å igangsette systematisk effektiviseringsarbeid i virksomhetene. Med inspirasjon fra virksomheter som har fått det til, har vi utviklet veiledning, sier prosjektleder Camilla Selch.

Hjelp oss å bli bedre

Fant du det du lette etter?

Tilbakemeldinger blir ikke besvart. Gå til siden med kontaktinformasjon hvis du trenger hjelp.

* Påkrevd

Hjelp oss å bli bedre
*