Prosessautomatisering

Mindre oppgaver og kortere prosesser er ofte kostbart å automatisere gjennom tradisjonell IT. Det er i disse situasjonene at robotisering ved hjelp av Robotic Process Automation (RPA) er særlig aktuelt.

Publisert: 21. nov 2017, Sist endret: 03. jul 2019

RPA-teknologien er bygget på bruk av virtuelle identer - «digitale medarbeidere». Identen/roboten/ programvaren logger seg på virksomhetens eksisterende systemer og utfører regelstyrte, manuelle oppgaver på samme måte som en vanlig ansatt, men med betydelig større kapasitet.

Teknologien kan være meget lønnsom, grunnet relativt lave investeringskostnader, mulighet for økt produktivitet og frigitt tid. I tillegg opplever mange høyere kunde- og brukertilfredshet gjennom rask saksbehandling og mindre feil, samt økt tilfredshet blant ansatte grunnet mindre rutinepregede oppgaver.

Dersom det er mulig å automatisere oppgaver som har større sesongvariasjoner, vil det være gode muligheter for å redusere periodevis overtidsarbeid. Samtidig ser mange at bruk av RPA innebærer relativt høye forvaltnings- og driftskostnader, sammenlignet med tradisjonell automatisering gjennom integrasjon mellom systemer. Under punkt 7 på siden "Hvordan komme i gang?" kan du lese mer om drift og forvaltning.

Deldette

Hjelp oss å bli bedre

Fant du det du lette etter?

Tilbakemeldinger blir ikke besvart. Gå til siden med kontaktinformasjon hvis du trenger hjelp.

* Påkrevd

Hjelp oss å bli bedre
*