Sourcingstrategi

I en sourcingstrategi vurderer du hva virksomheten din skal utføre selv gjennom intern organisering og ansettelser, og hva som helt eller delvis skal overlates til eksterne aktører.

Sourcing er en strategisk beslutning om hvorvidt en oppgave skal løses med interne ressurser eller overlate hele eller deler av oppgaven til en annen virksomhet.

Hva vi velger handler om krav og valg knyttet til kvalitet, kontroll, avhengigheter, effektivitet og kompetanse i virksomheten. I tillegg vil eksterne faktorer som f.eks politiske beslutninger, markedssituasjon og risiko legge føringer for sourcingvalg.

Konsulentkjøp og IKT er særlig aktuelle områder for å utarbeide en  sourcingstrategi. Digitaliseringsrundskrivet stiller krav til at alle offentlige virksomheter skal utarbeide en sourcingstrategi for utvikling, forvaltning og drift av digitale løsninger.

Omfanget av strategien bør variere ut i fra volum og omfang på området den skal gjelde for. Strategien skal brukes aktivt når vi setter i gang nye tiltak.

Viktige spørsmål i forbindelse med sourcing

  • Hvorfor – hvilken verdi skal vi oppnå?
  • Hva - hvilke tjenester/funksjoner har vi behov for?
  • Hvordan – hvilken modell skal vi benytte (f.eks for IT - skytjeneste, hosting, lisensleie, egen-utvikling/-forvaltning/-drift etc.)

Svarene på Hvorfor, Hva og Hvordan vil være er en del av sourcingstrategien.

Hvordan utarbeide en sourcingstrategi

Det er fornuftig å utarbeide en sourcingstrategi på en systematisk måte. Formålet er å sikre at strategien i størst mulig grad blir et redskap til å nå virksomhetens overordnede mål.

 

Føringer

Stortingsmelding 27, Digital Agenda, samt Digitaliseringsrundskrivet, stiller krav til at alle offentlige virksomheter skal utarbeide en sourcingstrategi for utvikling, forvaltning og drift av digitale løsninger.

I Riksrevisjonens undersøkelse av konsulentbruk i staten (Dokument 3:6 (2016–2017)) påpekes det at Statlige virksomheter bruker konsulenttjenester uten at behov og formål med tjenestene er tilstrekkelig klarlagt. To tredeler av de undersøkte virksomhetene mangler strategi for hva det offentlige skal utføre selv, og hva som bør overlates til markedet.

 

Sist endret: 
02. aug 2017

Fant du det du lette etter?

* er obligatoriske felter som du må fylle ut for å sende skjemaet. Hvis du har et spørsmål du ønsker svar på, vennligst se www.difi.no/om-difi/kontakt-oss

Fant du det du lette etter?
*