Steg 2 - Kartlegg nåsituasjonen og trender

Når du skal lage en sourcingstrategi, starter du med å lage en oversikt over gjeldende føringer og strategier i virksomheten.

Publisert: 21. sep 2017, Sist endret: 04. mar 2019

Kartlegg strategier og interne rammer

En sourcingstrategi er et strategisk virkemiddel for å nå de fastsatte mål i virksomhetsstrategien.

Virksomhetens andre strategier gir føringer for sourcingstrategien slik figuren under viser.

Figur som viser sammenheng mellom virksomhetsstrategier

Illustrasjon: Difi

 

HR-strategien vil sannsynligvis legge føringer for balansen mellom internt ansatte og eksternt ansatte. Samtidig vil digital strategi/IT-strategi si noe om hvilken retning som bør velges for digital utvikling. Det er derfor viktig å gå gjennom disse dokumentene for å avdekke hva som vil legge føringer for sourcing innenfor de aktuelle områdene.

Du må også kartlegge hvilken kapasitet og kompetanse som finnes i virksomheten. 

Kartlegg teknologi- og markedstrender

Sett deg inn i hva markedet kan tilby og nye trender. Dette vil gi deg en forståelse for hvordan din virksomhet kan dekke sine behov framover.

Hvordan få oversikt over markedet:

  • Benytt forespørsel om informasjon (via Doffin) for å samle informasjon fra leverandørmarkedet.
  • Invitér til dialog med leverandørmarkedet. Bruk Doffin for å kunngjøre bredt.
  • Følg med på Difis digitaliseringskonferanse og andre digitaliseringskonferanser (f.eks NOKIOS). Disse arrangementene streames, det er ikke nødvendig å delta på alle.
  • Snakk med andre lignende virksomheter.

IKT-markedet er i rask endring. Dette fører til nye forventninger og krav til IT-løsninger. Det gir samtidig virksomheten din mulighet til å levere tjenester på nye måter, til lavere pris og til å inngå nye samarbeidsformer med markedet. Strategien bør utformes slik at den kan veilede deg underveis i dine sourcingbeslutninger og i mindre grad påpeke hva som skal sources på hvilken måte.

Et eksempler på en trend som kan være relevante for sourcingstrategien er skytjenester. Leie av tjenester i «skyen» gir storskalafordeler. Dette er en form for outsourcing. Regjeringen har laget en nasjonal strategi for bruk av skytjenester som sier at virksomheter skal kunne velge å bruke skytjenester der det vil gi best resultat og er den mest kostnadseffektive løsningen. Difi har utviklet veiledning for vurdering og anskaffelse av skytjenester.

IT-strategien bør inneholde informasjon om markedsutvikling som er relevant for virksomheten.

Deldette

Hjelp oss å bli bedre

Fant du det du lette etter?

Tilbakemeldinger blir ikke besvart. Gå til siden med kontaktinformasjon hvis du trenger hjelp.

* Påkrevd

Hjelp oss å bli bedre
*