NIFS-møte 21. februar

NIFS-spøkelse

Temaet for årets første NIFS-møte er "Hvordan kommuniserer vi med ledelsen om informasjonssikkerhet?".

Publisert: 17. jan 2018, Sist endret: 22. mar 2018

Møtet handler om kommunikasjon og ledelsesforankring på informasjonssikkerhetsområdet, og vi ønsker i denne sammenhengen å bruke dere deltakere som en kilde til erfaringsdeling og informasjon.

I tillegg vil vi informere og diskutere med dere foreløpige funn fra KMD's pågående evaluering av arbeidet med informasjonssikkerhet i statsforvaltningen. 

Møtet varer fra kl.10:00-15:00, i Difis kurslokaler, Grev Wedels plass, Oslo.

Agenda
Velkommen og informasjon fra Difi v/Øyvind Grinde
Evaluering av arbeidet med informasjonssikkerhet i statsforvaltningen v/Håkon Styri
Kommunikasjon med ledelsen – hva kan veilederen om internkontroll hjelpe med? v/Katrine Aam Svendsen
Lunsj

Erfaringsforedrag fra Bærum kommune om rapportering til ledelsen v/Trond Sundby

  • Rapportering til ledelsens tertialvise gjennomgang av internkontroll og risikostyring
  • Rapportering til sikkerhetsforum og rapportering av sikkerhetshendelser
Runde rundt «bordet» – virksomhetene forteller kort om hvordan de kommuniserer med sin ledergruppe v/delatgerne
Pause
Gruppediskusjoner med oppsummeringer i plenum
Oppsummering og avslutning

Møtet er åpent for alle offentlige ansatte. 

Hvis din virksomhet ønsker å delta, eller dere har andre spørsmål om NIFS, send en e-post til infosikkerhet@difi.no

E-post med link til påmelding blir sendt ut til alle som står på NIFS-listen.

 

Deldette

Kontakt