NIFS-møtet 22. mai: Sikkerhetsmåneden i egen virksomhet

Nå kan du laste ned presentasjoner fra møtet

NIFS logo
Publisert: 12. apr 2019, Sist endret: 10. sep 2020

Kort oppsummering fra møtet

Deltagerne fikk faglige råd og inspirasjon til hvordan de kan gjennomføre opplæring og kulturbygging i egen virksomhet. DSS fortalte blant annet om deres erfaringer fra i fjor med å lage hørespill. 

Vi er glade for tilbakemeldinger fra questback som viste at arrangementet var faglig nyttig, og hvor flere sa at kunnskapen de tilegnet seg i møtet var nyttig for egen virksomhet. Noen ønsket mer tid til diskusjoner da de ser stor verdi i å dele erfaringer fra ulike virksomheter og å ha diskusjoner rundt problemstillinger innad informasjonssikkerhet.

Deltagerne fikk også tips til hvordan de kan nå fram til andre målgrupper og hvordan de kan innhente problemstillinger tilknyttet informasjonssikkerhet fra ansatte som ikke har direkte ansvar for informasjonssikkerhetsarbeidet.

Opprinnelig invitasjon og agenda

Difi inviterer til NIFS-møte onsdag 22. mai fra kl 10:00 til 15:00 i våre lokaler i Oslo. 

Du møter våre samarbeidspartnere, blant andre Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS) som er koordinator av nasjonal sikkerhetsmåned, Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) og Foreningen kommunal informasjonssikkerhet (KiNS). 

Du vil få faglige råd og inspirasjon til hvordan du kan gjennomføre opplæring og kulturbygging i din virksomhet. Videre får du erfaringsforedrag fra offentlig sektor, og vi deler erfaringer om hva som fungerte bra og mindre bra fra tidligere år.

NIFS

Målsetningen med NIFS er å dele erfaringer innen arbeid med informasjonssikkerhet på tvers av offentlige virksomheter. Møtene avholdes 5 ganger hvert år, og skal bidra til informasjonsutveksling og dialog mellom ansatte som jobber med informasjonssikkerhet i forvaltningen.

Møtet henvender seg til offentlig ansatte som er med på å planlegge sikkerhetsmåneden.

E-post med lenke til påmelding sendes medlemmer i NIFS-nettverket.

Hvis din virksomhet ønsker å delta i nettverket eller har andre spørsmål om NIFS kan du sende en e-post til infosikkerhet@difi.no

Foreløpig agenda
TidTemaAnsvarlig
10:00VelkommenDifi
 Tema for årets sikkerhetsmåned - ny teknologi og nettvettTrude Talberg-Furulund, NorSIS
 Bruk av "dulting" og annen adferdsvitenskap for endring av sikkerhetskulturHåkon Styri, Difi
 Hvordan KiNS arbeider med kompetanseheving og opplæring innen informasjonssikkerhet i kommunal sektorHarald Torbjørnsen, daglig leder KiNS
11:45-12:30Lunsj 
 Difis bruk av e-læring i informasjonssikkerhetsopplæringMay Gun Staum Strandjord, Difi
13:00-13:15Pause 
 Gruppediskusjonv/Difi
 Erfaring fra sikkerhetsmåneden 2018 i DSSCecilie Hegg, DSS
14:45-15:00Oppsummering og avslutningDifi

 

Deldette

Kontakt