Oppmoding om å teste etterleving av sikkerhetsstandardar

Difi har skrive ei rettleiing i korleis fire enkle verktøy kan nyttast for å teste etterleving av forvaltningsstandardar for tenestene e-post og nettstad.

Kontrollør
Publisert: 11. nov 2019, Sist endra: 12. nov 2019

Standardane er anbefalt i Referansekatalogen for IT-standardar og vi kallar dei forvaltningsstandardar. Kvar av forvaltningsstandardane viser til ein eller fleire tekniske standardar.

Difi oppmodar dykk om å teste nettstad og e-post for eiga verksemd med eit eller fleire av verktøya frå rettleiinga nedanfor og svare på dei tre spørsmåla som er stilt i rettleiinga.

Send svara til hakon.styri@difi.no seinast 20. november og hjelp oss å lage ei gagnleg rettleiing.

Sharethis

Kontakt