Innføringskurs og arbeidsseminarer i Internkontroll i praksis - informasjonssikkerhet

Studying, Photo by William Iven

I forlengelsen av sikkerhetsmåneden arrangerer Difi innføringskurs og arbeidsseminarer i Internkontroll i praksis - informasjonssikkerhet

Publisert: 18. sep 2017, Sist endret: 20. jun 2018

Innføringskurs Internkontroll i praksis – informasjonssikkerhet:
9-10. november

Arbeidsseminarer:
20. november: Utforme overordnede styrende dokumenter
21. november: Fellessikring og tilleggssikring
22. november: Få oversikt og prioritere før risikovurderinger

Påmelding blir annonsert senere.

Difis veileder Internkontroll i praksis - Informasjonssikkerhet

Deldette

Kontakt