Aktuelt

Tjenestedesign fjerner tidstyver - rapport fra tre DIP-prosjekter

Gjennom arbeid i Designdrevet innovasjonsprogram (DIP) har helsesektoren fjernet tidstyver. I november presenterte Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Norsk Design- og arkitektursenter (DOGA) erfaringene fra tre innovasjonsprosjekter som har brukt tjenestedesign som metode.

Internasjonal premiering av beste offentlige nyskapning

I høst er det klart for den sjette utdelingen av den prestisjetunge EPSA prisen. EIPA - Europeisk senter for offentlig administrasjon vil sammen med en rekke samarbeidspartnere gi heder og ære til offentlige innovatører. Alle nivåer i offentlig sektor kan sende inn sine bidrag og det vil bli kåret tre vinnere november 2017. Fristen for å sende inn ditt/deres bidrag er den 1. mai.

Bærum kommune: Systematisk innovasjonsarbeid

Vi har spurt Bærum kommune om de kan fortelle oss hvordan det står til med innovasjonsarbeidet i kommunen. Sommeren 2016 kunne en enstemmig jury bekrefte at de hadde lyktes med målet om å danne en synlig innovasjonskultur. For det vant de Innovasjonsprisen 2016 og 500 000 kroner. Her forteller de hva de har gjort siden de fikk prisen.

Blogginnlegg

Benedicte Wildhagen

La oss spørre hvor det gjør vondt før vi skriver ut resepter

Hvis du beveger deg i en labyrint uten kart, er det en stor utfordring å finne veien ut. Men flyttes perspektivet slik at du ser labyrinten ovenfra, oppdager du ting som du ville vært helt uvitende om fra bakkeplan. Designprosesser og -metoder viser seg godt egnet til å fasilitere prosesser som resulterer i forståelse av problemfeltet (på tvers av enheter, brukere, steder, hendelser). Derfor samarbeider vi i Norsk design- og arkitektursenter (DOGA) med Difi om å utvikle bedre offentlige tjenester, gjennom stimuleringsordningen for innovasjon og tjenestedesign.

Sissel Kristin Hoel

Samfunnsflokene løser vi kun i fellesskap!

Ved å utnytte ressursene på tvers kan vi i offentlig sektor oppnå bedre resultater. Selv har vi gode erfaringer med å jobbe i partnerskap når vi skal drive med innovasjon.

Kaja Misvær Kistorp

Min bønn til dere byråkrater

De siste fem månedene har jeg levd, åndet og rapportert som en byråkrat. Som en enkel tjenestedesigner har jeg forvillet meg ut av designbransjen og jobbet med forskning i design av offentlige tjenester de siste tre årene.

Kontakt