Aktuelt

Alle inovolverte var tilstede ved byggoppstart

Time kommune: Foren burettslag

Time kommune står for utbygginga av sju sjølveigarbustader for unge funksjonshemma, der den einskilde bueininga er tilpassa behova til brukarane. Løysinga skal gi sjølvstendige brukarar og effektiv drift for kommunen.

Larvik kommune: Tjenesteshop - brukerstyring av tjenester

Larvik kommune oppdaget at flere unge personer som benyttet seg av kommunens hjemmetjenestetilbud gav uttrykk for at det burde være en mer brukertilpasset måte å bestille hjemmetjenester på. Kommunen fulgte opp innspillet og med det startet innovasjonsarbeidet som ble Tjenesteshop; en bestillingsportal av hjemmetjenester som setter brukerne i stand til å leve livet slik de selv ønsker det.

Prosess - tjenestedesign

No kan du søkje Difi om mastergradsstipend

Difi skal dele ut stipend til studentar som skriv masteroppgåve om offentleg sektor og prosjekta som har vore med i stimuleringsordninga. Stipenda som vert delt ut er på 10.000 kroner kvar og søknadsfrist er 1. oktober 2017.

Personer tegner på ark i en workshop

Designfrokost i Bergen: Når staten eksperimenterer

Mange snakker om det, men få gjør det. I norsk statlig sektor skjer det i praksis. Nå kan du melde deg på Bergen Design Morning 27. september der Difi og DOGA presenterer erfaringer fra stimuleringsordningen for innovasjon og tjenestedesign.

Asker kommune vinner innovasjonsprisen 2017

Innovasjonspris til Asker kommune

Asker kommune mottok kommunesektorens innovasjonspris for gode innovasjonsresultater og sitt samskapings- og investeringsperspektiv i innbyggeren. Horten og Oppegård kommuner var også nominerte til prisen og fikk hederlig omtale for sitt innovasjonsarbeid.

Blogginnlegg

Benedicte Wildhagen

La oss spørre hvor det gjør vondt før vi skriver ut resepter

Hvis du beveger deg i en labyrint uten kart, er det en stor utfordring å finne veien ut. Men flyttes perspektivet slik at du ser labyrinten ovenfra, oppdager du ting som du ville vært helt uvitende om fra bakkeplan. Designprosesser og -metoder viser seg godt egnet til å fasilitere prosesser som resulterer i forståelse av problemfeltet (på tvers av enheter, brukere, steder, hendelser). Derfor samarbeider vi i Norsk design- og arkitektursenter (DOGA) med Difi om å utvikle bedre offentlige tjenester, gjennom stimuleringsordningen for innovasjon og tjenestedesign.

Sissel Kristin Hoel

Samfunnsflokene løser vi kun i fellesskap!

Ved å utnytte ressursene på tvers kan vi i offentlig sektor oppnå bedre resultater. Selv har vi gode erfaringer med å jobbe i partnerskap når vi skal drive med innovasjon.

Kaja Misvær Kistorp

Min bønn til dere byråkrater

De siste fem månedene har jeg levd, åndet og rapportert som en byråkrat. Som en enkel tjenestedesigner har jeg forvillet meg ut av designbransjen og jobbet med forskning i design av offentlige tjenester de siste tre årene.

Kontakt