Aktuelt

Asker kommune vinner innovasjonsprisen 2017

Innovasjonspris til Asker kommune

Asker kommune mottok kommunesektorens innovasjonspris for gode innovasjonsresultater og sitt samskapings- og investeringsperspektiv i innbyggeren. Horten og Oppegård kommuner var også nominerte til prisen og fikk hederlig omtale for sitt innovasjonsarbeid.

Stavanger kommune

Stavanger kommune: Ny driftssentral

Stavanger kommune hadde behov for et nytt driftssystem for kommunens bygningsmasse. En intern kartlegging konkluderte med at dette ville bli for dyrt og kommunen måtte derfor tenke nytt. Løsningen viste seg å være en innovativ anskaffelse som sparte kommunen for mange penger og gav stor vekst til et lokalt firma.

Tjenestedesign fjerner tidstyver - rapport fra tre DIP-prosjekter

Gjennom arbeid i Designdrevet innovasjonsprogram (DIP) har helsesektoren fjernet tidstyver. I november presenterte Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Norsk Design- og arkitektursenter (DOGA) erfaringene fra tre innovasjonsprosjekter som har brukt tjenestedesign som metode.

Blogginnlegg

Benedicte Wildhagen

La oss spørre hvor det gjør vondt før vi skriver ut resepter

Hvis du beveger deg i en labyrint uten kart, er det en stor utfordring å finne veien ut. Men flyttes perspektivet slik at du ser labyrinten ovenfra, oppdager du ting som du ville vært helt uvitende om fra bakkeplan. Designprosesser og -metoder viser seg godt egnet til å fasilitere prosesser som resulterer i forståelse av problemfeltet (på tvers av enheter, brukere, steder, hendelser). Derfor samarbeider vi i Norsk design- og arkitektursenter (DOGA) med Difi om å utvikle bedre offentlige tjenester, gjennom stimuleringsordningen for innovasjon og tjenestedesign.

Sissel Kristin Hoel

Samfunnsflokene løser vi kun i fellesskap!

Ved å utnytte ressursene på tvers kan vi i offentlig sektor oppnå bedre resultater. Selv har vi gode erfaringer med å jobbe i partnerskap når vi skal drive med innovasjon.

Kaja Misvær Kistorp

Min bønn til dere byråkrater

De siste fem månedene har jeg levd, åndet og rapportert som en byråkrat. Som en enkel tjenestedesigner har jeg forvillet meg ut av designbransjen og jobbet med forskning i design av offentlige tjenester de siste tre årene.

Kontakt