Innhold

#Feiltrinn 2016

Logo Feiltrinnkonferansen 2015

Fredag 9. desember arrangerer Difi og DOGA konferansen #Feiltrinn - fra nullfeilskultur til innovasjonskultur. Fra kl. 9 kan du følge konferansen på nett.

Last ned

Følg sendingen her.

Praktisk informasjon:

Dato: 09.12.16

Tid: 09.00-13.00

Sted: Norsk Design- og Arkitektursenter, DOGA, Hausmannsgt. 16, Oslo

Nett-tv #Feiltrinn 2016

På denne tredje #Feiltrinnkonferansen får du møte en modig leder som har stoppet et stort digitaliseringslokomotiv, og snudd. Du får møte topplederen som gir digitaliseringsråd til tidligere kolleger, og du får høre hvordan designmetodikk, åpenhet og innsikt i komplekse problemstillinger skaper en trygg ramme i utrygge prosesser.

Årets program

På #Feiltrinn 2016 får du høre

 • Inga Bolstad
  Bolstad ble utnevnt som riksarkivar og leder for Arkivverket høsten 2014. Hun kom fra Skatteetaten, der hun har hatt ulike lederstillinger. 

 • Svein Ragnar Kristensen
  Kristensen er leder av Digitaliseringsrådet, som er opprettet for å hjelpe statlige virksomheter til å lykkes med sine digitaliseringsprosjekter. Kristensen er tidligere skattedirektør og har lang erfaring fra digitalisering og statlige omstillingsprosjekter.

 • Kari Jorunn Kværner
  Kværner er senterdirektør i C3 (Centre for Connected Care), et senter for forskningsdrevet innovasjon. Hun har erfaring både som gründer, forskningsdirektør ved Ullevål universitetssykehus og innovasjonsdirektør ved Oslo universitetssykehus (OUS). Hun har også vært tidlig ute med å inkludere tjenestedesign i innovasjonsprosesser ved OUS, som f.eks. i prosjektene "Almas Hus", "Hvis pasienten fikk bestemme - utredning ved mistanke om brystkreft" og "Hjelp meg, det haster - Veien inn til behandling for alvorlig psykisk syke".

 • Trude Gomnæs Ugelstad
  Ugelstad er administrerende direktør i Norsk design- og arkitektursenter DOGA. Hun er utdannet siviløkonom og kunsthistoriker og har tidligere blant annet vært leder for Akershus Kunstsenter, Oslo Kunstforening og Norske Kunsthåndverkere, og hun var sentral i opprettelsen av Norwegian Crafts.

 • Steffen Sutorius
  Sutorius har vært direktør i Difi siden mai 2016 og har lang erfaring som leder fra offentlig og privat sektor. Han har ledet tunge omstillings- og digitaliseringsprosjekter, både som leder og konsulent. 

 • Det Andre Teatret
  Det Andre Teatret er Norges eneste improvisasjonsteater, og gjennom fem år med prøving og feiling har de også etablert seg som et av de ledende improteatrene i verden. Med ni forestillinger i uka går de på scenen uten manus og går på trynet med et smil. Nesten som et ordentlig teater, bare morsommere!

Konferansen ledes av Anne Grosvold

 

 

#Feiltrinn - fra nullfeilskultur til innovasjonskultur

For tredje året på rad inviterer Difi til #Feiltrinn-konferanse. Sammen med Norsk design og arkitektursenter, DOGA, retter vi igjen søkelyset mot hvordan vi kan få bukt med nullfeilskulturen i offentlig sektor og i stedet skape rom for innovasjon.

Omstilling, digitalisering, effektivisering. Kravene til morgendagens forvaltning er mange og de er krevende. Vi kan ikke slanke oss til omstilling, ei heller løpe fortere for å nå målene våre. Vi trenger innovasjon. På årets #Feiltrinn får du treffe en leder som har erkjent feiltrinn, som har tatt konsekvensene, som tar med seg lærdommen og deler erfaringene.

Prøv – feil – lær – del

Innovasjon handler om å bli kjent med brukernes behov. Det handler om å finne nye og bedre løsninger, og å løse opp i samfunnsflokene. For å finne de nye løsningene må vi prøve oss frem. Innovasjon er en iterativ prosess, en prosess som må gjentas flere ganger for å finne frem til løsninger som virker, tas i bruk og har den effekten man ønsker. Innovasjon handler om å tørre å prøve, teste, feile, lære, utvikle, teste, gjøre om, teste, feile, lære mer og prøve på nytt.

Hvordan kan vi legge til rette for innovasjonskultur i offentlig sektor? Hva slags lederskap krever det? Hvordan kan vi fremme en kultur som støtter de som erkjenner feil, som stopper prosesser og går tilbake til start, men for å ta med seg lærdommen, erfaringene og innspillene og gjøre det bedre.

  Sist endret: 
  08. des 2016

  Deldette

  Artikler om #Feiltrinn

  Logo Feiltrinnkonferansen 2015

  Feiltrinnkonferansen 2014

  Her finner du presentasjoner og filmer fra fjorårets Feiltrinnkonferanse, som Difi arrangerte i samarbeid med Asker kommune og SoCentral i desember 2014.

  Oppsummering av konferansen illustrert av Birgers oterutleie

  Oppsummering av Feiltrinn-konferansen 2014

  Tilbakemeldingene fra deltakerne på Feiltrinnkonferansen i 2014 viser tydelig at det er behov for arenaer der alle vi som jobber i det offentlige kan snakke om temaet nullfeilskultur og innovasjonskultur. Mange kjenner seg igjen i beskrivelser om at det er mer fokus på å gjøre få feil framfor å gjøre mye riktig. Hvorfor klarer vi ikke da å endre på dette?

  Logo Feiltrinn-konferansen

  Kan offentlig sektor være innovativ?

  Fornye, forenkle, forbedre. Digitalisere, effektivisere og fange tidstyver. Visjonene for fremtidens Norge er mange, og for å få til dette må vi tenke innovativt. Men hvordan skaper vi kultur for innovasjon i offentlig sektor?

  Kontakt

  Fant du det du lette etter?

  * er obligatoriske felter som du må fylle ut for å sende skjemaet. Hvis du har et spørsmål du ønsker svar på, vennligst se www.difi.no/om-difi/kontakt-oss

  Fant du det du lette etter?
  *