Innovasjonsprisen

KMDs innovasjonspris skal inspirere til nyskaping og økt innovasjonskraft i hele kommunesektoren. Innovasjonsprisen 2018 er på 500.000 og skal tildeles en kommune som kan vise til godt innovasjonsarbeid med konkrete resultater. Prisen deles ut på Arendalskonferansen i juni.

Tidligere søknader om KMDs innovasjonspris

 

En anerkjennelse av dem som går foran

Å være innovativ handler om å eksperimentere og gå nye veier, og det innebærer risiko for å feile. Det koster å være i front og bane vei for andre. Gjennom Innovasjonsprisen ønsker myndighetene å anerkjenne dem som går foran. Prisen skal derfor tildeles en kommune som er i front på innovasjon.

Nytt – nyttig - nyttiggjort

Juryen vektlegger at innovasjonsprosessen har et lengre løp:

  1. Man identifiserer at det er behov for noe nytt.
  2. Man utvikler noe som er nyttig.
  3. Den nye løsningen er nyttiggjort.

Kriterier

Juryen vil være opptatt av å se om kommunene som søker prisen har satt innovasjonsarbeidet inn i en større sammenheng, og kan synliggjøre en helhetlig systematisk satsing på innovasjon.

Juryen vil videre se på hvorvidt løsningen(e):

  • har nyhetsverdi. Hvor nytt er dette?
  • er realisert. Er løsningen implementert/satt i drift?
  • har skapt verdi. Hva er effekten/resultatet?
  • har endret arbeidsmåter. Har arbeidet medført nye samarbeidskonstellasjoner, metodebruk, framgangsmåter, etc.?
  • har spredningsmulighet. Kan løsningen skaleres til andre deler av kommunen og/eller utenfor kommunegrensen?

"Livet etter prisen" - spredningsaktiviteter

”Skal vi løse fremtidens velferdsoppgaver må vi jobbe smartere enn i dag. Innovasjonsprisen er et bidrag til dette. Det er utrolig artig å se hvor mye innovativt som skjer i norske kommuner. Jeg håper mange kommuner blir inspirert av de gode tiltakene."

Statssekretær, Paul Chaffey

For at innovasjon skal skape samfunnsmessig merverdi er det viktig at løsningen spres til andre. Kommunene som søker om prisen forplikter seg til å dele sin erfaring med andre. Difis innovasjonssatsing vil i samarbeid med de nominerte kommunene legge til rette for dette gjennom fysiske og digitale møteplasser etter prisutdelingen.

Difi løfter frem kommunene som blir nominert til innovasjonsprisen. Dette har vi gjort siden 2015 ved å produsere filmklipp om innovasjonsarbeidet til de nominerte kommunene og ved å arrangere møteplasser i samarbeid med de nominerte.

Se filmklippene på våre nettsider.

Les om innovasjonsprisen møteplasser.

Prisutdelingen

Innovasjonsprisen 2018 vil bli delt ut på Fremtidens kommuner i Arendal 8. juni. Årets nominerte kommuner er Sarpsborg, Sola og Træna.

Innovasjonsprisen 2017 gikk til Asker kommune for gode innovasjonsresultater og sitt samskapings- og investeringsperspektiv i innbyggeren. Prisen ble delt ut av statssekretær Paul Chaffey. Horten og Oppegård kommune fikk hederlig omtale for å være i front i kommunesektoren med sitt innovasjonsarbeid.

 

Kommunaldepartementet står bak prisen som ble delt ut for første gang i 2014. Tidligere vinnere er Arendal, Sandnes, Bærum og Asker kommune.

Publisert: 11. jan 2018, Sist endret: 20. apr 2018

Deldette

Jury og søknadsskjema 2018

Hver kommune har mulighet til å sende inn en søknad, med opptil tre innovasjonseksempler:

Søknadsfristen gikk ut 9. mars.

Juryen som skal vurdere søknadene består av:

Katinka Greve Leiner – direktør, Ferd Sosiale Entreprenør (Juryleder)

Rolf Rønning – professor, Senter for innovasjon i tjenesteyting – offentlig og privat, ved Høgskolen i Lillehammer

Une Tangen – seniorrådgiver innovasjon, KS

Ole Kristian Tangen – Utviklingssjef, Asker kommune

Difi er sekretariat for juryen og vil sørge for den praktiske tilretteleggingen av arbeidet. Eventuelle spørsmål om prisen kan rettes til innovasjonspris@difi.no

Artikler om innovasjonsprisen

Les søknadene til KMDs innovasjonspris

Her kan du laste ned og lese alle søknader som har vært sendt inn til KMDs innovasjonspris siden 2015. Bruk dem gjerne som inspirasjon eller tips til egne innovasjonsprosjekter.

Asker kommune vinner innovasjonsprisen 2017

Innovasjonspris til Asker kommune

Asker kommune fekk kommunesektorens innovasjonspris for gode innovasjonsresultat og sitt samskapings- og investeringsperspektiv i innbyggaren. Horten og Oppegård kommunar var også nominerte til prisen og fekk heiderleg omtale for sitt innovasjonsarbeid.

Innovasjonspris til Bærum kommune

Bærum kommune får kommunesektorens innovasjonspris for sitt målretta og heilskaplege innovasjonsarbeid. Prisen vart delt ut på Arendalskonferansen torsdag 9. juni.

Kontakt

Kommentarer

Skriv ny kommentar

* obligatorisk felt som du må fylle ut