Din kommune kan vinne 500.000 kroner

Myndighetene ønsker å stimulere til nyskaping og økt innovasjonskraft i kommunesektoren. Alle kommuner er invitert til å søke på KMDs innovasjonspris 2016. Vinneren premieres med 500.000. Søknadsfrist er 1. mars.

Publisert: 08. jan 2016, Sist endret: 28. jun 2020

 

KMD oppfordrer nytenkende kommuner til å søke

Det koster å ligge i front. Kommunal- og fornyingsminister Jan Tore Sanner vil nå premiere de som tør å gå først, og som tar jobben med å prøve ut nye løsninger. Difi er sekretariat for Innovasjonsprisen og har rigget til et spennende opplegg for de nominerte kommunene. Deling og spredning har høy prioritet og dette er en god mulighet for de mest fremoverlente kommunene til å lære av andre, spre gode ideer og opparbeide seg nye samarbeidspartnere. I år består juryen av Katinka Greve Leiner, Hege Egaas Røen. Rolf Rønning og Une Tangen. Alle søkere som oppfyller kriteriene og blir vurdert til årets pris mottar en skriftlig tilbakemelding fra juryen.

Nytt søknadsskjema

Årets søknadsskjema er forenklet og i år kan hver kommune sende inn én søknad, men presentere inntil tre kommunale innovasjonseksempler. Juryen til Innovasjonsprisen 2016 er ute gode eksempler, ikke nødvendigvis mange. Les mer om hva juryen ser etter på innovasjonsprisens nettsider.

Vinnerkommunen premieres med 500.000

Med Innovasjonsprisen ønsker KMD å løfte frem de gode eksemplene! Fjorårets nominerte kommuner fikk laget film av sine innovasjoner og du kan se klippene på innovasjonsprisens nettsider. Vinneren av Innovasjonsprisen 2016 vil motta en sjekk på 500.000 kroner. Prisutdelingen vil foregå på Arendalskonferansen 9. -10. juni. Søknadsfristen er 1. mars.

Søknadsskjema, juryens kriterier og ytterliggere informasjon finner du på innovasjonsprisens nettsider.

Deldette

Kontakt